Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen

Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak

Érdekes I.

Érdekes, érdekes --
Mit érsz, ha nem érsz
Érdekes, érdekes --
Mit tudsz, ha nem élsz
Várom válaszod --
Válaszodra válaszolok
S több lehetsz,
Mint réges régen --
Mikor a nap tüze,
Még oly nem égett --
Mikor a harmat cseppje,
Úgy csillogott reggelen
Érdekes, érdekes --
Mit érsz, ha nem érsz
Érdekes, érdekes --
Mit tudsz, ha nem élsz
Várom válaszod --

Klagenfurt, 7.17.2007. 

http://nyomban.blog.hu/2007/11/24/k_eljegyzesre
http://kedvenc.eblog.hu/ebbol-mar-sejtitek-hogy-kovetkeznek-azok-a-bizonyitekok-amelyeket-sokan-el-akarnak-felejtetni-velem-5982

Karácsonyi kívánság

Én csakis a kedvesemet kérem,
Aki tudja adja vissza nékem,
Ne ártson nekünk soha senkise,
Míg élünk egymáséi lehessünk!
Míg élünk egymáséi lehessünk!

2007.12.24. 10:34

 

1. hét : Alázat, Béke, Szelídség
2. hét: Béke, Remény, Szelídség
3. hét: Ajándék, Remény, Szelídség
4. hét: Kegyelem, Remény, Szelídség
5. hét: Bizalom, Kegyelem, Remény
6. hét: Bizalom, Csend, Kegyelem
7. hét: Bizalom, Hallás, Kegyelem
8. hét: Bizalom, Kegyelem, Öröm
9. hét: Kegyelem, Öröm, Vigasz
10. hét: Élet, Öröm, Vigasz
11. hét: Élet, Fegyelem, Vigasz
12. hét: Fegyelem, Figyelem, Vigasz
13. hét: Fegyelem, Irgalom, Vigasz
14. hét: Alázat, Irgalom, Vigasz
15. hét: Cél, Irgalom, Vigasz
16. hét: Cél, Élet, Irgalom
17. hét: Cél, Élet, Türelem
18. hét: Élet, Készség, Türelem
19. hét: Élet, Tisztelet, Türelem
20. hét: Ajándék, Tisztelet, Türelem
21. hét: Alázat, Tisztelet, Türelem
22. hét: Öröm, Tisztelet, Türelem
23. hét: Öröm, Szeretet, Türelem
24. hét: Élet, Szeretet, Türelem
25. hét: Élet, Igazság, Szeretet
26. hét: Élet, Igazság, Út
27. hét: Élet, Igazság, Kereszt
28. hét: Cselekedet, Igazság, Kereszt
29. hét: Cselekedet, Hit, Kereszt
30. hét: Ima, Hit, Kereszt
31. hét: Ima, Kereszt, Megbocsátás
32. hét: Kereszt, Megbocsátás, Remény
33. hét: Kereszt, Megbocsátás, Szentség
34. hét: Béke, Megbocsátás, Szentség
35. hét: Béke, Megbocsátás, Szeretet
36. hét: Béke, Szeretet, Szövetség
37. hét: Béke, Élet, Szövetség
38. hét: Béke, Élet, Vágy
39. hét: Béke, Csoda, Vágy
40. hét: Béke, Csoda, Tanúság
41. hét: Béke, Kereszt, Tanúság
42. hét: Sóhaj, Kereszt, Tanúság

Nehéz a keresztem...
Nehéz a keresztem, megváltó Krisztusom,
De amit rám mértél szívesen hordozom.
Szívembol szeretlek, ha meg is látogatsz.
Eléd térdelek, bár milyen csapást adsz.
Te Krisztus vagy - mégis összerogytál,
Én ezerszer kisebb porszem a pornál.
Viszem a keresztem - csak erot adj hozzá,
Ha Neked úgy tetszik, - váljak áldozattá.
Minden bunömet, bocsásd meg nekem,
Hogy a másvilágra tisztám érkezhessem.
Légy irgalmas hozzám, mennynek, földnek Ura,
Könyörögj érettem, Jézusnak szent Anyja. Ámen.

Uram! Köszönöm Neked az életemet, s mindazt a jót, amit mások életén keresztül ajándékozol nekem. Add, hogy ne perlekedjek Toled rendelt sorsommal, hanem megtaláljam életemben azokat a gyöngyszemeket, melyeket számomra rejtettél el titokzatosan szép, s derusen építo emberi találkozásokban! Ámen

Csak hittel

Belefájdulhat néha a fül is,
ha nem LÉLEKTOL ihletett szavad.
Hallgatni lehet hitetlenül is,
de prédikálni csak hittel szabad!

Urunk, Jézus, ahogyan egykor tanítványaid kértek, most mi is hozzád fordulunk: taníts bennünket imádkozni! Te szüntelenül imádkoztál az Atyához, hogy az O akaratát tedd, neki engedelmeskedjél és legyen erod a tole kapott küldetés teljesítéséhez. Mi is a mennyei Atya engedelmes gyermeki akarunk lenni, akik azért imádkozunk, hogy az O akarata a mi életünkben is beteljesedjen. Jézusunk, vezess minket az Atyához!

Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk toled, megfeledkezzünk gondviselésedrol és a lelki értékekrol, amelyeket neked köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket egyszeruségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk azzal, amit Te adol nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!

Uram!
Kicsiny gyermekként szeretnék
járni utaidon.
Vakon: nem is fontos
hogy terveidet ismerjem.
A világosság atyja vagy,
s az én Atyám.
Ez elég nekem.
Vezess akár vak éjszakán át,
tudom, hogy hozzád érkezem.

(Edith Stein fohásza)

 

Teljenek be ajkaink dicséreteddel, hogy énekeljük, Uram, a te dicsoséged; mert arra méltattál minket, hogy részesüljünk halhatatlan, élteto, szent, égi titkaidban. Erosíts meg minket szentséged által, hogy egész nap elmélkedjünk igazságaid felett.

Uram! Bocsásd meg hutlenségeimet, melyeket teremtettséged ellen követtem el, s engedd, hogy megbékéljek Veled és önmagammal! Ámen

ÚR JÉZUS KRISZTUS!

TE jól ismersz bennünket s azt is jól tudod, hányszor tartottuk ISTEN szerint való cselekedetnek viselt dolgainkat, vallásos érzéseinket, érdemszerzonek vélt tetteinket. Bocsásd meg mind / a JÉZUS KRISZTUSÉRT / s vonj a SZENTLÉLEK világosságába sötétségünkbol, hogy bunbánattal Eléd borulva mi is megkérdezhessük egyen-egyenként: "Mit akarsz, hogy cselekedjem?" Hisszük s köszönjük, hogy feleletre méltatsz és fölemelsz.

Ámen.

Istenem! Add, hogy a Toled kapott bölcsességgel, teljességben élhessem életemet! Ámen

Add Istenem, hogy szeressük egymást! Add, hogy minden embert szeressünk, még ellenségeinket is; nem azért, mivel testvéreink,
hanem hogy azok legyenek! Add, hogy mindig égjen bennünk
ez a testvéri szeretet, a testvér mint olyan iránt, és az ellenség iránt, hogy a szeretettol testvér legyen. Ámen

Uram! Te látod álmaimat és vágyaimat, Te ismersz engem igazán. Add, hogy tudjam, hol a határ, s ne keveredjék bennem végzetesen a képzelet és a valóság. Adj nekem szereto szívet és józan értelmet, hogy békességem legyen önmagammal és világgal, s dicsérni tudjalak életem minden dolgában! Ámen

FELSÉGES ATYÁNK!

Nyisd meg a mi vaksi szemeinket áldásaidnak, a mindennapok nagy és kicsiny csodáinak meglátására, testünk, lelkünk számára szánt ajándékaid megbecsülésére! Add meg nekünk, hogy szegénységünk árnyékain törjön át Benned való gazdagságunk fénye, melege. Taníts igazán örülni szeretteinknek, otthonunknak, mindennapi kenyerünknek. Nagyon köszönjük, hogy kegyelmesen gondot viselsz rólunk.
Ámen.

Mindenható Isten! Áldalak Téged, mert erre a napra és órára méltattál, hogy részt kapjak tanúid sorában, Krisztusod kelyhében, a testnek és léleknek romolhatatlanságában és örök életre való feltámasztásában. Ámen!

Atyám, vétkeztem ellened - mondom én is a tékozló fiúval - már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Képmásodra teremtettél, nagy feladatokra hívtál, és én megbántással válaszoltam cselekedeteimben, beszédemben, gondolataimban. Én vétkem, én igen nagy vétkem! De rád tekintek, Uram, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki értem is vérét ontotta a kereszten: bocsásd meg buneimet, vétkeimet, gyöngeségeimet! Te vagy az örök szeretet, fogadj ismét gyermekeddé, és tarts meg kegyelmedben! Tiéd akarok lenni, tiéd akarok maradni mindörökre.

KEGYELMES ISTENÜNK, ATYÁNK!

Köszönjük, hogy megláttál minket nagy nyomorúságunkban, megszántál és megváltottál SZENT FIAD vére árán. Boldog, akinek TE vagy erossége. Késztess bennünket a boldogság forrásának megmutatására, szereteted továbbadására mindazok felé, akik kételkednek s vigasztalan magányban vergodnek bajaikban és buneikben. Nyisd meg szemeinket, hogy meglássuk oket és segíthessünk rajtuk a Te küldetésedben, a Te szereteted szerint.
Ámen.


http://andrelowoa.bloglap.hu/cikkek/jegyesegyetlenemnek-irtam-megse-a-felesegem-mert-eluldoztek-tolem-65546/

ezek szerint ennyi mindenért ezt illetem, mert megtévesztve vagyon: http://nkrisztina.mindenkilapja.hu/

Semmi sem történik ok nélkül, még ha ezt nem is lehet azonnal felismerni.

http://uzene.blogolj.net/2017/10/felhivas/

Szellemi fegyverzet Efézus 6,11

 

Megigazultam Jézus Krisztusba vetett hitem által és nincsen immár semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok. Nem test szerint élek, hanem szellem szerint. Én Jézus Krisztust befogadtam a szívembe és hatalmat kaptam arra, hogy Isten fiává váljak. Kijelentem, hogy nem testtől és vértől születtem, hanem Isten Szellemétől. A Szent Szellem az én szellememmel együtt tesz bennem bizonyságot, hogy én Isten gyermeke vagyok. Nem a félelem szellemét kaptam, hanem a szeretet szellemét, az erő szellemét, a józanság szellemét, a hatalom szellemét. Az Istenfélelem szellemét, a tanácsadásnak szellemét, a bölcsesség szellemét, a tudomány szellemét és az öröm szellemét.
Szeretem az igazságot és gyűlölöm a hazugságot, ezért felkent engem az Úr öröm olajával, és az Úr Szelleme van énrajtam, Aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, a foglyoknak szabadulást hozzak, a vakoknak szemeik megnyílását és szabadon bocsássam a lesújtottakat és hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Eltörölte a parancsolatban ellenem szóló vádiratot, amely ellenem volt, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Kolossé 2,14
Hatalmat kaptam arra, hogy kígyókon és skorpiókon tapossak, az ellenség minden erején és semmi nem árthat nékem. Mert meg van írva, hogy Jézus lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalmat vett rajtuk. Kolossé 2,15
És most felövezem magam az igazlelkűséggel és megbocsátok minden embernek, ahogy meg van írva, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak. Ha valaki ellen panaszom volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott nekem, akképpen én is. És mikor most imádkozva megállok, megbocsátok, hogy az én Atyám is megbocsásson nékem. A szívemből kivetek minden neheztelést, keserűséget, sértődékenységet, érzékenységet, haragot, gyűlöletet, fölgerjedést, arroganciát, bosszúállást, rosszindulatot, rombolást, irigységet, féltékenységet, félelmeket és vetekedést. Felöltözöm a jószívűséget, az én szívem új szív, olyan, mint Jézus Krisztus szíve: szelíd és alázatos. Szellemi ember vagyok. Kolossé 3,13 Márk 11,25
Jézus nevében felveszem az igazság mellvasát. Én igaz ember vagyok, mert az Atya Jézus Krisztus igazságát nékem adta az én hitem miatt. Mert kegyelemből tart meg engem az Úr hit által és ez nem tőlem van, hanem Isten ajándéka, nem az én cselekedeteim miatt, nehogy ezzel kérkedjek. Mert azáltal lesz nyilvánvaló az Isten szeretete bennem, hogy az Ő egyszülött Fiát elküldte az Isten, hogy éljek Őáltala. Nem abban van a szeretet, hogy én szeretem Istent, hanem ahogy Ő szeretett minket, hogy Jézust odaadta áldozatul az én bűneimért, hogy kiszabadítson engemet a gonosz világból saját magának az Ő akarata szerint. Szívemből hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és feltámadott az én megigazulásomért. És felült a Mennybe az Atya jobbjára, hogy énértem közbenjárjon. Én ezért Isten igazsága vagyok ebben a világban. Megtagadok minden vádlást, kárhoztatást és hamis bűntudatot. Igaz ember vagyok, mintha sohasem vétkeztem volna. Efézus 2,8-9; 1 János 4,9-10; Galata 1,4
Jézus nevében felveszem a békesség saruját és jó hírt viszek magammal, mivel meg van írva: mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! Békességet hirdetek minden embernek, hogy béküljenek meg a közel, s távol valók Istennel. Elszakítom magamat a háborúságtól, a viszálytól, a veszekedéstől, a perpatvartól, vitatkozásoktól, érvelésektől, keserű civódásoktól. Ezekkel semmiféle közösségem nincs. Ezeket megtaposom a lábammal, a békességgel. Mert meg van írva: a békesség Istene megrontja a Sátánt a mi lábaink alatt hamar! Megtagadom az önfejűséget, az erőszakosságot, a nyugtalanságot, az idegességet. Ézsaiás 52,7; Róma 16,20
Jézus Nevében felveszem a hit pajzsát, ami teljesen megvéd a földtől a fejem tetejéig. Hiszem, hogy belőlem élő víznek folyamai ömlenek, ami kioltja az ördög minden tüzes nyilát. Mert azt mondja az Ige, hogy vannak,
akik titkon lövöldözik az ártatlant, megélesítik a nyelvüket, mint egy szablyát és gonoszul csacsognak és rossz dolgokat mondanak. De most az Isten Igéjébe vetett hitem által ezeket a beszédeket, rágalmakat, szidalmakat, kritikákat kárhoztatom a Jézus Nevében, mert ez az én örökségem. Rám csak Isten Igéje van befolyással a Szent Szellemmel egységben. Megtagadom magam körül az átkokat, a halált, a baleset szellemét. Ezen a mai napon is élek és hirdetem Isten Igéjét. Öreg koromban is üde és zöldellő leszek. Az Úr házában vagyok elültetve. Bele vagyok oltva a szelíd olajfába és ezért részesülök Isten minden áldásából. Megtagadom a varázslást, spiritiszta sátáni erőket, rontásokat a testem felett, a lelkem és a szellemem felett. Meg van írva, hogy nem fog a varázslás Jákobon és a jövendőmondás Izraelen. Róma 3,13-14; Zsolt 10,7; Zsolt 5,10-11; Zsolt 140
Jézus nevében felveszem az üdvösség sisakját, ami a reménység sisakja is. A reménység az én lelkemnek a bátorságos horgonya. Az én reménységem nem szégyenít meg engemet. Amit ma reméllek, az nekem holnap meglesz. Megtagadok minden kapcsolatot a pesszimizmussal, a csüggedéssel, a kételkedéssel, a bizonytalansággal, a szerencsétlenséggel, és a félszegséggel. Megtagadom a felejtés, a butaság, a tudatlanság, a homály, a vakság, a hitetlenség, tisztátalanság, paráznaság gondolatát. Mert megvan írva, hogy ejtsük foglyul a gondolatainkat és Jézus Krisztus engedelmességére sarkaljuk őket. És most erőt és hatalmat veszek a gondolataimon és Jézus nevében megtagadom a kesze – kusza gondolatokat. Jöjj Szent Szellem és a te tüzeddel és keneteddel söpörj ki minden salakot és mérget. Megvallom a Jézus nevében, hogy amik jók amik kedvesek azon elmélkedek. Nem vagyok feledékeny hallgatója Isten Igéjének, hanem megtartója vagyok. Olyan vagyok, mint Józsué, aki éjjel-nappal Isten Igéjén elmélkedett és az Úr vele volt mindenkor. Róma 5. 5
Jézus nevében felveszem a Szellemnek a kardját, ami Isten Igéje. Meg van írva, hogy ég és föld elmúlik, de Isten beszéde megmarad örökké. Isten beszéde olyan az én számban, mint a kétélű kard: élet, szellem, energia. Isten beszéde élő és ható öl és megelevenít. Megtagadom a világias, hiábavaló beszédeket, pletykaságot. Zsidó 4,12
Mindezek fölé fölveszem a dicséret palástját, és a Jézus Krisztus nevében megparancsolom neked, te depresszió, letargia, szomorúság, halál, gyász szelleme, hogy távozz tőlem a Jézus Nevében! Mert meg van írva, hogy Isten Országa öröm és én örvendezek. Meg van írva, hogy Isten a dicséretek között lakozik, ezért dicsérem Őt! Kolossé 3,16; Zsolt 107,22
Néhány erőteljes megvallás
Az én testem a Szent Szellem temploma, mely meg van váltva, meg van tisztítva, meg van szentelve a Jézus vére által. I Kor 6,19
Az én tagjaim, testrészeim az igazságnak eszközei, amelyek az Istennek vannak szánva, az Ő szolgálatára, az Ő dicsőségére. Róma 6,13
Az ördögnek semmi helye énbennem, nincs hatalma rajtam és semmilyen jogos igénye az életemben. Mindent elvégzett Jézus vére. Róma 3,23-25
Legyőzöm a Sátánt a Bárány vére által és az én bizonyságtételem által. Jelenések 12,11
Megtermem a Szellem gyümölcseit, amely: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. I Kor 6,13
ÁMEN!

http://www.weblapot.net/nyomaban/

1992. augusztus 20. Rhodoszon kaptuk Vassula Ryden által Jézus Krisztus Urunktól

Uram, mi történik, ha nem teszik meg akaratodat?

Visszavonom Szívemet, kegyeimet és kegyelmeimet, de keresztem megmarad.

http://a-k-v.blogspot.hu/2013/05/1992-augusztus-20-rhodoszon-kaptuk.html

advent.blogger.hu, bojt.blog21.hu , punkosd.eblog.hu

andre.nanoweb.hu

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 296
Heti: 82
Havi: 82
Össz.: 1 560 671

Látogatottság növelés
Oldal: 12 éve nem képes kapcsolódni ilyen formában a lelkitársam hozzám, az okozóinak többsége még nem kapt
Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen - © 2008 - 2020 - andre.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »