Ima papjainkért

 

Drága, szerető Mennyei Atyánk! Eléd hozzuk egyházmegyénk felszentelt papságát (név szerint felsoroljuk a listáról :/EGER http://www.dnyem.hu/index.php/adattar/egyhazmegyei-papok ; http://www.eger.egyhazmegye.hu/hivatal/papsag ; http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/szemely.php / ; /ESZTERGOM https://www.esztergomi-ersekseg.hu/papsag ; http://gyor.egyhazmegye.hu/#/home/priests ; http://www.szfvar.katolikus.hu/adattar/papok/ /HAJDÚDOROG/https://hd.gorogkatolikus.hu/adattar-papjaink /; / http://www.migorkat.hu/szolgalattevok /; / https://www.nyirgorkat.hu/?q=papok&l=hu/ /KALOCSA http://www.asztrik.hu/teruleti-beosztas ; https://pecsiegyhazmegye.hu/egyhazmegye/papsag/papjaink/szemelyek?layout=aktiv  ; http://www.szeged-csanad.hu/ter.htm / ; / VESZPRÉM https://kaposvar.egyhazmegye.hu/papok/ ; https://www.martinus.hu/nev-es-cimtar/lelkipasztorok ; http://veszpremiersekseg.hu/kereso/ /). Arra kérünk téged, Mennyei Atyánk, hogy erősítsd meg fiaid lelkét arra a nagy küldetésre, amire meghívtad őket. Térítsd egészen magadhoz azokat, akiknek megadtad a szentmisében az átváltoztatás hatalmát. Tedd feddhetetlen tisztává lelküket, és add meg számukra, hogy mindvégig állhatatosan kitartsanak Szent Fiad tanítása mellett. Add, hogy a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándéka felerősödjön bennük, hogy a rájuk bízott nyájadat vezetni tudják az örök üdvösség útján. A Szűzanya biztos jel legyen életük lobogóján, Ő vezesse őket biztonságos kikötőbe és a legnagyobb vihar közepette is oltalomhely legyen Szeplőtelen Szíve. Szent Mihály, az angyali seregek vezére, és Istennek minden szentjei harcoljatok velük, és könyörögjetek értük minden küzdelmükben! Amen

http://engesztelok.hu/imak/2013-10-26-19-15-59

Atyám, Te végtelenül tiszta vagy. Kérlek, bocsáss meg nekem! Mert vétkeztem Ellened gondolattal, szóval és cselekedettel. Ígérem, hogy minden erőmmel arra törekszem, hogy tisztább életet élhessek. Bízom kegyelmeidben és abban, hogy egyszer örökké dicsőíthetlek Téged a mennyben a szentekkel és angyalokkal együtt. Ámen.„ Drága Istenem! Belátom, hogy problémáim vannak a haraggal. Hagyom, hogy mások fogást találjanak rajtam és gyakran előfordul, hogy nem gondolkodom mielőtt beszélek. A Te segítségedet kérem. Segíts nekem megfontolni a dolgokat mielőtt cselekszem. Segíts nekem elengedni a haragomat a megfelelő módon. Szeretném megtalálni a személyiségemet benned. Átadom önmagamat teljesen neked. Gyere az életembe. Ments meg. Ámen.”Jézusom, Szerelmem! Kedvesebb vagy nekem, mint az egész teremtett világ. Csak Neked akarok mindig megfelelni. Csak Te vagy fontos számomra, és az, amit Te akarsz, hogy megtegyek. Légy az én Királyom, Uram és Istenem! Mindenem Te vagy. Téged szeretlek teljes szívemből. Csak Teutánad epedek. Minden gondolatom Te vagy. Ölelő karodba vágyom, hogy szerető Szíveden valljam meg Neked örök szerelmemet.”
„Mi Téged szomjazunk, Uram, utánad vágyódunk, mint szarvas a hűs forrásvíz után!”