Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen

Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak

S, Sz

SÁBA (héber) megtérített ápr.12.
SAMUELLA (héber) Isten meghallgatott aug.21.
SÁRA (héber) hercegnő, uralkodónő, fejedelemasszony jan.19.,júl.13.
SARLOTT (germán) erős, nőies
SAROLT (török-magyar) fehér menyét júl.5.
SAROLTA (török-magyar) ld.: Sarolt jan.19.,júl.5.,13.
SÁRON (héber) sároni
SEHEREZÁDÉ (arab) irodalmi névadás jún.7.
SEJLA (angol) a Cecília önállósult becézője jún.3.
SKOLASZTIKA (latin) az iskolához tartozó, tanító, tanuló febr.10.
SOMA (magyar) som júl.3.,szept.16. Egyes források szerint a név férfi név! (lásd ott is)
STEFÁNIA (latin) virágkoszorú jan.16.,okt.23.,30.,dec.26.
STELLA (latin) a Tenger Csillaga máj.8.,júl.14.,19.
SUDÁRKA (magyar) sudár, karcsú márc.15.
SUGÁRKA (magyar) sugár aug.12.

SZABELLA (olasz-latin-holland) szabin nő; ld. még: Izabella júl.8.
SZABINA (latin) a szabinok népéhez tartozó aug.29.,okt.27.
SZABRINA (angol) hercegnő
SZADIRA (perzsa) lótuszfa
SZALÓME (héber) Sion békéje jún.29.,okt.22.,nov.17.
SZALVIA (latin) sértetlen, ép okt.28.
SZAMANTA (héber) Isten neve, Isten meghallgatott
SZANDRA (görög-olasz) az Alexandra olasz becézőjéből máj.18.
SZAVÉTA (héber-román) ld.: Erzsébet máj.6.
SZEBASZTIÁNA (latin) tisztelt, nagyrabecsült
SZEDERKE (magyar) szeder júl.19.
SZEGFŰ (magyar) szegfű (virág) júl.17.
SZELINA (latin-görög) a Celina alakváltozata okt.11.
SZELLI (héber) fejedelemasszony, hercegnő
SZELLŐKE (magyar) szellő ápr.6.
SZEMIRÁMISZ (arab) Asszíria legendás királynőjének a nevéből jún.1.
SZEMŐKE (magyar) szemecske, apróság, kicsike; nagy szemű, szép szemű júl.30.
SZENDIKE (magyar) szende júl.11.
SZENDILE (magyar) okt.5.
SZÉNIA (görög) ld.: Xénia júl.30.
SZERAFINA (héber-német) tündöklő, nemes okt.12.
SZERÉNA (latin) derűs, vidám júl.28.,aug.16.
SZIBILLA Apollón isten papnői, a Szibillák nevéből márc.12.,18.,okt.9.
SZIDÓNIA (főníciai) szidóni aug.23.
SZILÁRDA (latin) szilárd, állhatatos, következetes dec.14.
SZILVÁNA (latin) erdő júl.10.
SZILVIA (latin) erdő nov.3.,13.
SZIMÓNA (héber) meghallgattatás máj.24.
SZIMONETTA (héber-olasz) meghallgattatás máj.16.
SZIRÉN (görög) szirén (a görög mitológiai nőalakok nevéből) jan.22.,febr.23.
SZIRONKA (magyar) szirom jún.28.
SZOFI (görög) ügyes, ügyesség
SZÓFIA (görög) ügyes, ügyesség
SZOFRÓNIA (görög) érteimes, okos, helyesen gondolkodó márc.11.
SZONJA (görög-orosz-német) ld.: Zsófia máj.15.
SZONÓRA (latin) csengő hangú szept.14.
SZORINA (francia-román) vörös hajú jún.19.
SZÖRÉNKE (latin-török-német-magyar) mormota máj.27.
SZTELLA (latin) csillag
SZULAMIT (héber) a Bibli könyvének, az Énekek éneke nőalakjának a nevéből jún.29.
SZULTÁNA (török-latin) fejedelem jún.23.
SZVETLÁNA (orosz) virág nov.24.

T

TÁBITA (arameus) őz, gazella júl.1.
TÁCIA (latin) a latin Tatius férfinév női párja ápr.22.
TÁLIA (görög) Thalia, a színjátszás istennőjének a nevéből aug.26.
TAMARA (héber) datolyapálma máj.6.
TANÁZIA (görög-latin) ld.: Atanázia aug.14.
TANIA
TÁNYA (orosz) bálkirálynő
TARZÍCIA (görög-latin) bátor aug.15.
TATJÁNA (latin-orosz-német-magyar) Tatius családjához tartozó ápr.22.
TAVASZKA (magyar) tavasz márc.21.
TEA (német) ld.: Dorottya, Terézia aug.3.
TEKLA (görög) Isten dicsősége szept.23.,okt.15.
TELMA (angol) ápoló, óvó, vigyázó szept.23.
TÉMISZ (görög) használati mód, természetes jog, rendelet dec.21.
TÉNIA (latin) ld.: Antónia máj.3.
TEOBALDA (német-latin) nép + merész máj.21.
TEODOLINDA (német) nép + kígyó, hársfából készült pajzs febr.11.
TEODÓRA (görög-latin-német) Isten ajándéka ápr.28.,szept.2.
TEODÓZIA (görög-latin) Isten ajándéka máj.29.
TEOFÁNIA (görög-latin) Isten megmutatkozott márc.12.,dec.22.
TEOFILA (görög-latin) Isten kedveltje, Istent kedvelő máj.21.,jún.17.
TEÓNIA (görög-latin) Istenhez tartozó aug.23.
TERA (kelta) torony
TERCIA (latin) lánynak született harmadik gyermek ápr.30.
TERÉZ (görög) hőség, forróság, nyár, aratás, szüret; vadásznő; therai; therasiai márc.11.,jún.17.júl.8.,aug.3.,okt.3.,15.
TERÉZIA (görög-latin) ld.: Teréz márc.11.,jún.17.júl.8.,aug.3.,okt.3.,15.
TERTULLIA (latin) ápr.30.
TESSZA (görög-latin-angol) ld.: Teréz júl.8.
TÉTISZ (görög) a mondabeli Thetisz nevéből febr.6.
TIBÉRIA (latin) tibesi
TÍCIA (fríz-latin) nép; ld. még: Letícia aug.11.
TICIÁNA (latin) a Titus családjához tartozó febr.6.
TILDA (német) ld.: Matild, Klotild máj.31.
TILLA (német) ld.: Matild, Otília márc.14.
TÍMEA (görög-magyar) jó + tisztelet máj.3.
TIMÓTEA (görög-latin) Isten becsülője aug.22.
TINA (német-görög-latin) több név önállósult becézője jún.16.
TIRA
TÍRIA (görög) türoszi aug.3.
TIRZA (héber) báj, öröm, kedvesség, kellemes, legkellemesebb
TITÁNIA (latin) a mondabeli Titania névből febr.6.
TITANILLA (latin) ld.: Titánia febr.6.
TÓBIA (héber) Jahve jó márc.1.
TOMÁZIA (arameus-görög) iker, csodálatos aug.25.
TOSZKA (olasz) toszkániai nő máj.18.
TULIPÁN (perzsa-olasz-német-oszmán-török-magyar) tulipán
TULLIA (latin) ápr.27.
TÜNDE (magyar) tündér jún.1.

U, Ü

ULJÁNA (latin-orosz) a Julianna orosz formájából máj.22.
ULLA (német) az Ulrika és az Ursula önállósult becézője júl.4.
ULRIKA (latin) az Ulrik női párja aug.6.
URÁNIA (görög) égi aug.7.
URBÁNA (latin) az Orbán női párja máj.25.
URSULA (latin) medve
URZULINA (latin) kismedve, ló ápr.7.

ÜDVÖSKE (magyar) üdvös júl.13.

V

VALENTINA (latin) erős, egészséges júl.25.
VALDA (germán) harcok hőse
VALÉRIA (latin) erős, egészséges ápr.28.,jún.5.,dec.9.
VANDA (lengyel) wend nő (német) biztonság, rejtettség, védelem; vessző, varázsvessző, bekeritett hely jan.26.
VANESSZA (angol) Swift Jonathan irodalmi névalkotása máj.24.
VASZÍLIA (görög-szláv) királyi máj.30.
VELMIRA (szláv) nagy, hatalmas + béke okt.9.
VENDELINA (német) a vandálok népéhez tartozó okt.7.
VÉNUSZ (latin) gyönyör, öröm; kedvesség, kecsesség, báj aug.7.
VERA (latin-német-szláv-magyar) hit; igaz, igazat mondó; ld. még: Veréna, Veronika júl.9.
VERÉNA (német) tartózkodó, félénk júl.22.,szept.1.
VERITA (spanyol) szept.1.
VERON (latin-görög) ld.: Veronika júl.9.
VERONIKA (görög-latin) győzelmet hozó; igaz kép jan.12.,13.,19.,24.,febr.4.,júl.9.
VESZTA (római) tűzhely, kandalló, ház, lakóhely márc.1.
VÉTA (héber-szláv) ld.: Erzsébet máj.24.
VETÚRIA (latin) idős, koros júl.17.
VIKI (latin) győzelem
VIKTÓRIA (latin) győzelem dec.23.
VIKTORINA (latin) győző, győztes szept.5.
VILHELMINA (latin-german-német) erős akaratú, védelmező máj.28.
VILJA (finn) gazdagság, jóság aug.27.
VILMA (latin-germán-német) erős akaratú, védelmező jan.10.,máj.28.,jún.25.,szept.19.,okt.15.,dec.5.
VINCENCIA (latin) győztes jan.27.
VIOLA (latin-magyar) viola (ibolya) máj.5.,jún.15.,25.,dec.19.
VIOLETTA (latin-olasz) ld.: Viola jún.15.
VIRÁG (magyar) virág jan.8.,júl.29.,nov.24.,26.
VIRGÍLIA (latin) vékony zöld ág márc.5.
VIRGÍNIA (latin) lány, hajadon nov.10.
VÍTA (latin-magyar) élet jún.15.
VITÁLIA (latin) életerős, eleven ápr.28.
VITOLDA (latin-német) az erdőben uralkodó ápr.28.
VIVIÁNA (latin) élő, eleven dec.2.
VIVIEN (latin-angol) a Viviána angol változata dec.2.
VULFIA (német-latin) farkasként harcoló nő okt.31.

X

XAVÉRIA (latin) xavéri dec.3.
XÉNIA (görög) vendég júl.30.

Z, Zs

ZABRINA (angol) nemesi származású
ZAKÁRIA (héber-latin) Jahve emlékezik márc.15.
ZEA (latin) kedves szemű
ZAMFIRA (óind-román) azurkő, zafír aug.26.
ZDENKA (szláv) Sidon városából való aug.23.
ZELDA (germán) hősies, harcos
ZELINDA szept.22.
ZELLA (német) a terem védőnője szept. 22.
ZELMA (héber-latin) Sion békéje, az Istenség védelme alatt álló jan.23.,ápr.21.
ZELMIRA irodalmi névalkotás (Rossini, Gluck operáiban) ápr.21.
ZENINA (görög) Zeusztól származó ápr.12.
ZENÓBIA (görög) Zeusztól származó okt.30.
ZIA önállósult becéző képző ápr.17.
ZÍLIA (latin) Caecilius nemzetségéhez tartozó, vak jún.3.
ZINA (latin) rózsa márc.13.
ZINAJDA (orosz-görög) Zeuszhoz tartozó okt.30.
ZITA (latin-német) sebes, gyors ápr.27.
ZOÉ (görög) élet jún.15.
ZÓJA (szláv) élet jún.15.
ZOLNA (magyar) Vörösmarty Mihály irodalmi névalkotása jún.23.
ZOLTÁNA (török-latin) fejedelem jún.23.
ZOMILLA (szláv-olasz) bölény júl.18.
ZÓRA (szláv) hajnal jún.19.
ZÖLDIKE (magyar) a növény neve szept.22.
ZULEJKA (arab) hercegnő márc.1.
ZYGIA (görög) mitológiai alak nevéből

ZSAKLIN (héber-francia) A Jakab név női párja máj.1.
ZSANETT (héber-latin-francia) kegyelembe fogadott aug.21.
ZSANNA (héber-latin-orosz) kegyelembe fogadott, Isten kegyelmes márc.31.
ZSELYKE (magyar)
ZSENI (francia) előkelő, nemes nemzetségből való dec.25.
ZSERALDINA (francia-latin) dárda, hatalom ápr.19.
ZSÓFIA (görög-magyar) bölcsesség ápr.30.,máj.15.,24.,szept.17.,30.
ZSÓKA (héber) Isten az én esküvésem júl.8.
ZSUZSA (héber-magyar) a Zsuzsanna magyar rövidülése febr.19.,aug.11.
ZSUZSANNA (héber-görög-latin) liliom febr.19.,aug.11.,szept.20.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 50
Tegnapi: 296
Heti: 50
Havi: 50
Össz.: 1 560 639

Látogatottság növelés
Oldal: Magyar leány utónevek S-Z
Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen - © 2008 - 2020 - andre.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »