Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen

Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak

L

LABORC (bolgár-török-szláv) hős párduc júl.23.
LADOMÉR (szláv-bolgár-török) cselvető júl.15.,nov.15.
LAJOS (germán-francia) hírnév + háború aug.19.,25.,okt.11.
LAMAR (ófelnémet) világhírű
LAMBERT (német) országszerte híres ápr.16.,.18.,jún.22.,szept.17.
LANTOS (magyar) lantos febr.27.
LARION (latin-görög) ld.: Hiláriusz jan.14.
LÁSZLÓ (szláv) hatalom + dicsőség febr.27.,máj.4.,jún.27.,aug.8.,28.
LAUREN (latin) babérral koronázott
LÁZÁR (héber-görög-latin) Isten a segítőm febr.23.,nov.7.,dec.17.,27.
LÁZÓ (héber-görög-latin) ld.: Lázár febr.23.
LEANDER (görög-latin) a nép fia febr.22.,27.,márc.13.
LEHEL (magyar) lehel márc.26.,aug.2.,okt.16.
LÉL (finnugor-magyar) kürtös, kürtfúvó márc.2.,aug.2.,okt.16.
LÉNÁRD (germán-német) erős, mint az oroszlán nov.6.,26.
LEÓ (görög-latin) oroszlán febr.18.,20.,ápr.11.,19.,jún.12.,28.,júl.3.,17.,okt.10.,17.
LEON (görög-latin-francia) ld.: Leó febr.18.,20.,ápr.11.,19.,jún.12.,28.,júl.3.,17.,okt.10.,17.
LEONÁRD (germán-német) ld.: Lénárd nov.26.
LEONIDÁSZ (görög-dór) Leon nevű apától származó fiúgyermek ápr.22.,jún.28.
LEOPOLD (germán) merész a népben és a hadseregben; híres, hírneves nov.15.
LESTÁR márc.29.
LESZTER (angol) a hadseregből való
LEVENTE (magyar) levő, létező febr.13.,jún.18.,24.,18.,nov.12.
LÉVI (héber) szövetség
LIBERÁTUSZ (latin) felszabadított aug.17.,dec.30.
LIBÉRIUSZ (latin) szabad dec.30.
LIBOR
LIONEL (görög-latin-francia-angol) a Leon név származéka jún.12.
LIPÓT (germán) ld.: Leopold júl.22.,nov.15.
LÍVIUSZ (latin) nemzetségnév; ólomszínű, kékes szept.23.
LIZANDER (spártai-latin) márc.13.
LORÁND (germán) a Lóránt régies változata jan.15.,aug.10.,szept.15.
LÓRÁNT (germán) vakmerőségével dicsőséget szerzett harcos jan.15.,aug.10.,szept.15.
LOTÁR (ófrank-német) hírneves harcos jan.27.,ápr.7.,jún.15.,dec.30.
LŐRINC (latin) laurentumi; babérkoszorúval díszített aug.10.,szept.5.
LUCIÁN (latin) Lucius családjából származó jan.7.,máj.28.
LUDOVIK (német) híres a csatában
LUDVIG (német) híres a csatában
LÚCIUSZ (latin) virradatkor született márc.4.,aug.5.,okt.19.,dec.3.
LUKÁCS (latin) lucaniai férfi febr.17.,okt.18.

M

MAGNUSZ (latin) nagy növésű, magas termetű szept.6.
MAGOR (magyar) magyar szept.10.
MAJLÁT (magyar) máj.11.
MAKABEUS (héber) kalapácsoló aug.1.
MAKÁR (görög) boldog jan.2.
MALAKIÁS (héber) angyal, Isten követe, küldöttje; az én küldöttem jan.14.,nov.3.
MANASSÉ (héber) az elfelejtett ember jan.28.
MANDEL (germán) mandula
MANFRÉD (német-normann) erélyes, férfias, védelmező jan.28.
MANÓ (héber) ld.: Mánuel márc.26.
MANSZVÉT (latin) szelíd, kegyes, nyájas febr.19.
MÁNUEL (héber) velünk az Isten márc.26.
MARCELL (latin) ld.: Márk jan.9.,16.,ápr.26.
MARCIÁN (latin) ld.: Március febr.9.,jún.17.,júl.2.,okt.25.
MÁRCIUS (latin) Mars istennek szentelt jún.30.
MARIÁN (latin) a Marius nemzetséghez tartozó febr.9.
MÁRIÓ (latin-olasz) a Máriusz olasz változatából jan.19.
MÁRIUSZ (latin) férfi jan.19.
MÁRK (latin-német) Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt; határvidék, erdő védője ápr.25.,máj.25.,jún.18.,okt.7.
MARKÓ (latin-német) ld.: Márk jún.18.
MÁRKUS (latrin-német) ld.: Márk ápr.25.,máj.25.,jún.18.,szept.7.,okt.7.
MARÓT (szláv-magyar) Morva menti, morva márc.27.,szept.22.
MARTIN
MÁRTON (latin) Mars istenhez hasonló, merész, bátor nov.11.,12.
MÁTÉ (héber) Jahve ajándéka szept.21.
MÁTYÁS (héber) Jahve ajándéka febr.24.,dec.8.
MAXIM (latin) nagy növesű, magas ápr.14.,máj.29.,jún.25.,aug.13.,nov.19.
MAXIMILIÁN (latin) ld.: Maxim márc.12.,aug.21.,okt.12.
MEDÁRD (latin-germán-német) hatalmas + erős jún.8.
MEGYER (magyar) magyar ápr.17.
MÉNÁS (latin) nov.11.
MENDEL (héber-német) ld.: Emánuel márc.26.
MÉNRÓT (magyar) a magyarság mondai ősapjának nevéből nov.11.
MENYHÉRT (héber) királyi fény jan.6.,aug.14.,22.,szept.7.
MERLIN
MERSE (magyar-iráni) úr, herceg aug.22.
METÓD (görög-latin) kutatás, nyomozás; csel, furfang márc.9.,júl.5.,7.,szept.18.
MIHÁLY (héber) Istenhez hasonló máj.8.,jún.19.,szept.29.
MIKE (héber) ld.: Mihály jan.15.
MIKEÁS (héber-latin) kicsoda olyan, mint Isten? jan.15.,aug.14.
MIKES (héber) ld.: Mihály szept.29.
MIKLÓS (görög-szláv) győzelem + nép márc.21.,szept.10.,nov.13.,dec.6.
MIKÓ (héber) ld.: Mihály jún.19.
MIKSA (héber-szláv-magyar) ld.: Mihály márc.12.,okt.12.
MILÁN (szláv) kedves máj.19.
MILOS (szláv) nov.26.
MIRKÓ (déli szláv) júl.18.
MIRON (görög) síró; kenet, illatos olaj dec.10.
MISA (héber) aki szereti Istent
MODESZTUSZ (latin) egyszerű, szerény ember febr.5.,jún.15.
MÓR (latin) mór, szerecsen jan.15.,márc.20.,szept.4.,13.,22.,okt.25.,dec.4.
MORGAN (velszi) nagy + világos, tiszta; tengeren született jún.9.
MÓRIC (latin) mór, szerecsen jan.15.,márc.20.,szept.4.,13.,22.,okt.25.,dec.4.
MÓZES (héber) a vízből kihúzott; fiú máj.16.,aug.28.,szept.4.,nov.4.,25.

N, Ny

NÁNDOR máj.30.,okt.19.
NAPÓLEON (olasz) nápolyi máj.7.,aug.15.
NARCISSZUSZ a mitológiai Narcissus nevéből márc.18.,okt.29.
NÁTÁN (héber) Isten adta nov.9.
NÁTÁNIEL (héber) Isten ajándéka
NÉMÓ (görög) völgyből való
NEMERE (székely-magyar) nyughatatlan, békétlen(kedő) dec.19.
NEPOMUK (cseh) pomuki máj.16.
NESZTOR (görög) mindig hazatérő febr.26.,szept.8.
NÉTUS (latin) máj.2.
NIKANDER (görög-latin) győztes férfi jún.17.
NIKÉTÁS (görög) győztes, diadalmaskodő jan.7.
NIKODÉMUSZ (görög-latin) a hadinép legyőzője aug.3.,dec.25.
NIMRÓD (a Bibliából átvett név) nov.11.
NOÉ (héber) nyugalom, vigasztalás ápr.22.,dec.24.
NOEL (latin-francia) karácsonykor született dec.25.
NÓNUSZ (latin) kilencedik gyermek árc.16.
NORBERT (német) északi fény jún.6.
NORMAN (angol) normann férfi, északi ember jún.6.
NORTON (angol) északi
NORVARD (német) védekező az északi kapunál

NYÉK (magyar) gyepü, határvidék, illetve: az itt lakó népcsoport tagja máj.5.

O, Ö

OBADIÁS (héber) Isten szolgája
OBERON (francia-germán) tündérek segítségével uralkodó jan.26.
OBERT (ófelnémet) gazdag, vagyonos
ODILÓ (német) gazdag, vagyonos jan.1.,2.
ODISSZEUSZ (görög-latin-magyar) irodalmi név Homérosztól jan.2.
ODÓ (német) egy jó ember gyermeke júl.4.,7.,nov.18.
ODORIK (latin) egy jó ember fia
OGUZ (török-magyar) nyíl nov.4.
OKTÁVIÁN (latin) Octavius nemzetségéhez tartozó; nyolcadik gyermek márc.22.,aug.6.
OLAF (skaridináv) az ősök ivadéka júl.29.
OLIVÉR (latin) olajfaültető márc.5.,nov.21.
OMÁR (héber-arab) hegylakó, földműves, hosszú életű szept.9.
OMPOLY (latin-magyar) ampelumi máj.14.
OND (török-magyar) tizedik gyermek júl.17.
ORBÁN (latin) városi, római, finom, művelt, udvarias ember máj.25.,jún.29.,dec.19.
ORBÓ (latin-szláv) ld.: Orbán; fűz jún.29.
OREN (héber) fenyőfa, epekedik, sóvárog
ORESZTÉSZ (görög) hegyi lakó jan.14.
ORFEUSZ (görög) árva, egyedüli, magányos febr.27.
ORION (görög) egy görög hitrege híres vadászának nevéből jan.14.
ORLANDÓ (német) vakmerő hős
ORMOND (német) tengerész
ORMOS (magyar) oromhoz hasonló, oromról származó febr.4.
OROS (latin-magyar) ld.: Orbán; Uros jan.17.,dec.19.
ORTON (óangol) tengerpartról való
ORVIN (óangol) lándzsás barát
OSZKÁR (északi germán) jó dárda (ír-kelta) szarvast kedvelő febr.3.,márc.3.,júl.31.,dec.1.
OSZLÁR (kun) jász férfiak febr.3.
OSSZIÁN (kelta-skót) Macpherson angol költő írói álneve
OSZÁR (óangol) Isteni dicsőség
OSZVALD (német) istenség + hatalom febr.19.,28.,aug.5.
OTELLÓ Shakespeare irodalmi névalkotása jan.16.
OTISZ (görög) éles hallású
OTMÁR (német) vagyon + híres nov.16.
OTTÓ (germán) gazdag, vagyonos jan.16.,febr.23.,márc.23.,júl.2.,szept.22.,nov.18.
OTTOKÁR (germán-német) birtokot megőrző febr.26.,máj.8.,júl.2.
OVÍDIUSZ (latin) juh máj.6.
OZOR (török-magyar) Az Uzor név alakváltozata jan.16.
OZSVÁT (német-magyar) isténség + hatalom febr.19.

ÖDÖN (germán) az öröklött birtokot megőrző nov.16.,20.
ÖRKÉNY (török-magyar) férfi, hős, félelmet keltő júl.15.
ÖRS (török-magyar) férfi, hős júl.14.,szept.30.,okt.2.,nov.16.
ÖZSÉB (görög-latin) Istenfélő, jámbor jan18.,20.,márc.5.,jún.20.,aug.14.,szept.26.,dec.16.

P

PÁL (latin) kicsi, kis termetű férfi jan.15.,18.,25.,febr.10.,22.,ápr.1.,28.,jún.26.,29.,30.
PALMER (latin) pálmatulajdonos, zarándok
PAMFIL (görög) közkedvelt jún.1.
PANTALEON (görög) könyörületes, oroszlán júl.27.
PÁRIS (görög) mitológiai névadás márc.17.
PASZKÁL (latin-görög-héber) húsvét máj.17.,27.
PATONY (magyar) ápr.28.
PATRÍCIUS (latin) rómainak született nemes márc.17.,ápr.28.
PATRIK (latin) a Patrícius név ír rövidülése márc.17.,ápr.28.
PÁZMÁN (német-magyar) jobb + férfi aug.30.
PEDRÓ (görög-spanyol) a Péter spanyol megfelelője
PELÁGIUSZ (görög-latin) tengerész, tengeri utazó máj.4.,jún.9.,26.,aug.28.,okt.8.,dec.19.
PELLEGRIN (latin-magyar) jövevény, zarándok máj.2.,16.
PENTELE (görög-magyar) könyörületes, oroszlán júl.27.
PERIKLÉSZ (görög) nagyon híres júl.8.
PERJÁMOS (görög-magyar) jún.9.
PÉTER (héber-görög-latin) kőszikla; orvos, gyógyító, jövendőmondó jan.25.,28.,31.,febr.22.,23.,ápr.27.,29.,máj.8.,jún.2.,16.,29.,aug.1.,szept.9.,okt.19.,nov.26.,dec.4.,9.
PETŐ (héber-görög-latin) a Péter rövidült származéka jan.25.
PETRÓNIUSZ (etruszk-latin) edzett férfi, ürü máj.31.
PETÚR (héber-görög-latin-magyar) ld.: Péter márc.17.
PILÁDÉSZ (görög-latin) dec.9.
PIRAMUSZ (babiloni-görög-latin) jún.9.
PIUSZ (latin) szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő máj.5.,júl.11.,szept.3.
PLACID (latin) szelíd, csendes, békés, barátságos júl.11.,okt.5.
POLIDOR (görög) adakozó, bőkezű ápr.10.
POLIKÁRP (görög-latin) bő gyümölcsöt termő jan.26.
PONGOR (görög-latin-magyar) a Pongrác régi magyar rövidüléséből máj.12.
PONGRÁC (görög-latin) minden erő, hatalom máj.12.
PRÍMUSZ (latin) elsőszülött fiú jún.9.

R

RABÁN (ófelnémet) holló febr.4.
RADAMESZ az egyiptomi hadvezér Verdi Aida című operájából ápr.10.
RADISZLÓ (szláv-magyar) vidám dicsőség ápr.17.
RADOLF (óangol) jogtanácsos, ügyvéd, farkas
RADÓ (szláv-német) több név becéző formájából ápr.17.
RADOMÉR (szláv-magyar) vidám + béke jún.21.
RADOS (szláv-magyar) önállósult becéző forma nov.7.
RADOVÁN (szláv-magyar) önállósult becéző forma nov.7.
RADVÁNY (szláv-magyar) ld.: Radován nov.7.
RAFAEL (héber) Isten meggyógyít jún.20.,okt.24.
RÁFIS (héber) a Rafael régi változatából okt.24.
RAJMUND (germán-német) okos védő jan.23.,júl.4.,aug.31.
RAJNALD (német) aki a tanácsban tevékenykedik febr.9.,aug.18.
RALF (angol) oltalmazott, védett
RAMÓN (germán-spanyol) okos védelmező júl.4.
RÁPOLT (német) merész tanácsadó nov.29.
RÁTOLD (német) aki a tanácsban tevékenykedik nov.2.
RAUL (germán-francia) dicső farkas ápr.17.,nov.7.
RAZMUS (görög-latin-német) óhajt, kíván jún.2.
RÁZSONY (szláv-magyar) önállósult becéző forma ápr.17.
REDMOND (tenton-germán) vezető, védő, oltalmazó
REGINALD (német) aki a tanácsban tevékenykedik febr.12.,jún.5.,dec.4.
REGŐ (magyar) jún.5.
REJNHOLD (német) aki a tanácsban tevékenykedik
REMIG (latin) hajós, evezős okt.1.
RENÁTÓ (latin-olasz) újjászületett okt.6.,nov.12.
RENÉ (francia) újjászületett
RÉZMÁN (német) jún.2.
REZSŐ (magyar) nyelvújításkori névalkotás a Rudolf helyettesítésére ápr.17.,okt.12.,17.,nov.7.
RICHÁRD (német) erős fejedelem febr.7.,ápr.3.,szept.18.,nov.15.
RIKÁRD (német-magyar) a Richárd régebbi formája
RÓBERT (gérmán-német) fényes hírnév febr.4.,ápr.29.,máj.13.,jún.7.,júl.17.
ROBIN (germán-német-francia-angol) a Róbert önállósult becézése ápr.29.
ROBINZON (óangol) fényes hírnév
RODION (görög) rózsa okt.7.
RODRIGÓ (germán-spanyol) híres uralkodó márc.13.
RÓKUS (latin-germán) A latin Rochus névből, ami a Roch- kezdetű germán nevek önállósult német becézője aug.16.
ROLAND (német) vakmerő hős júl.15.,aug.9.,szept.15.
ROLF (germán-német) a Rudolf önállósult becézője nov.7.
ROMÁN (latin) római, latin férfi febr.28.,máj.22.,aug.9.,nov.18.
RÓMEÓ (olasz) Rómába zarándokló febr.7.
ROMUALD (német) római febr.7.
ROMULUSZ (latin) júl.6.,szept.5.
RONALD (német) erős uralkodó
RONI (izraeli) ujjongj, örvendj, vigadj
RUBEN (héber) Íme, fiú! ápr.6.
RUDOLF (germán-német) dicső farkas ápr.17.,okt.17.,nov.7.
RÚFUSZ (latin) vörös nov.21.,dec.28.
RUPERT (germán-német) fényes hírnév márc.7.,máj.15.
RUSZLÁN (török-tatár-orosz) oroszlán júl.17.
RUSZTEM (perzsa) vidéki nov.10.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 296
Heti: 82
Havi: 82
Össz.: 1 560 671

Látogatottság növelés
Oldal: Magyar fiú utónevek L-R
Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen - © 2008 - 2020 - andre.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »