Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen

Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak

gsj58g4ss9yw3473ssyf.gif1. Bézs-szavanna, füves puszták, túlélés-: Túlélési szint, ösztönösség

Az egyéni a fizikai túlélésért küzd napról-napra, enni, inni, wc-zni, aludni kell, a napot fizikailag túlélni kell élni. A biológiai szükségletek kényszerét, muszáj kielégíteni. Automatikus biológiai működés.
Kulturálisan: ősember a barlangban, hordákba való összeverődés
Fejlődéslélektani szint:
- A wilberi létra 1-es szintjének felel meg.
- A fejlődéslélektanban a csecsemő 0-8 hónapos kora, mahleri autizmus, sterni bontakozó szelférzet, freudi orálszadisztikus korszak, a kognitív fejlődés szenzo-motoros korszakából a 0-4 szint - különösen a reflexekre és reflexsémákra épülő élet, valamit a cirkuláris reakciók korszaka. A maslowi 1-es, fiziológiai szint.
Példák a mai életből:
Egyéni szinten: hajléktalanság, betegség, kórházban lét, jelentősen idegen kultúrába utazás első órái, napjai, háborús zónákban túlélés stb.
Családi szinten: nincs család, család előtti állapot.
Szervezeti szinten: nincs szervezett együttléti forma. A túlélés céljából összeverődött bandák vannak

2. Bíbor-a királyi szín és az első közös festékszín, amit az emberiség használt (ősi törzsi festmények)-: Törzsi és rokonsági szellem

Törzs, klán, család, rituálék. Ősök szellemei, hagyomány, animizmus, szerencsét hozó rítusok, engesztelő áldozatok, mágia, amulettek, babonák, tabuk. A világ tele van misztikus, veszélyes erőkkel, szellemekkel, amiknek a kedvében kell járni, az egyetlen biztonság a rokoni összetartozás.
Kulturálisan: a törzsi népek világa, ahol az egyéni beleolvad a közösségbe, nincs markáns, különálló személyiség, "én a törzs vagyok".
Fejlődéslélektani szint:
- A wilberi létra 2-es szintjének felel meg.
- A fejlődéslélektanban az anya-gyermek fúzió állapotának, a kötődés kialakultságának, a sterni szubjektív szelférzet kialakulásának.
- A kognitív fejlődés szenzo-motoros korszakából az 5-6. alszakasznak.
Példák a mai életből:
Bíbor a szervezeti szinten: Amikor a dolgozók felajánlják a sorsukat, az életüket a szervezetnek, ahová tartoznak, eggyé válnak vele.
Bíbor a családi szinten: A családi kötelékek "ész előtti" fontossága. "Miért segítem? Csak, mert a rokonom."
Bíbor az egyéni szinten: A mindennapi mágiák, babonák, amulettek - "lekopogom", jeggyűrű a kézen - "a partnerem egy kicsit velem van így" stb. Mindennapi animizmus "a számítógépemnek is lelke van". Drogozás egyes fajtái (amfetamin, extacy, ayahuasca).

3. Piros-vér és erős érzelem szín-: Erő, hatalom, dominancia

Erő, hatalom, dominancia, egocentrizmus. Az élet egy dzsungel, ahol az erős és kemény túléli, a gyenge, pedig szolgálja őt. Az emberek uralják, kontrollálják és kizsákmányolják egymást erővel, gyakran erőszakkal. Erősek és gyengék, uralkodók és rabszolgák. Hősi tettek, hősi eposzok, hősi isten-panteonok.
Kulturálisan: az istenkirályok és harcos birodalmak korszaka, rabszolgatartó társadalmak, maják, aztékok, spártaiak, részben a római birodalom.
Fejlődéslélektani szint:
- A wilberi létra 3-mas szintjének felel meg.
- A fejlődéslélektanban az óvodáskor időszaka, 3-7 év, a maslowi megbecsülés szükséglete. A kognitív fejlődés műveletek előtti korszaka. A freudi ödipális, primer gentiális szakasz.
Példák a mai életből:
Piros a szervezetben: Az emberek erős vezetőt igényelnek, akik megjutalmazzák őket. Hősi vezetők, a cégek, szervezetek "hőskorszaka". A dolgozók sok személyes szükségletüket feladják a nagy és erős szervezetért, vagy erős, domináló, esetleg hősi vezetőért. A "multi-rabszolgák" világa.
Piros a családban: gyerekeknél erőharcok, ki dominál kit, gyakran felnőtteknél is a családban. Bizonyítások, elismerésvágy a családban.
Piros az egyéni szinten: impulzivitás, akaratosság, egocentrizmus. Kalandvágy, kalandtúrák, izgalomkeresés. Bungee jumping, hullámvasút, rafting, síelés. "Ügyes vagyok, figyeljétek!" Erősen én érzés. Utazások izgalmas helyek, drogozás egyes fajtái (kokain, speed). Áttörő önérvényesítés, úttörés.

4. Kék-az ég és a menny-: Az igazság ereje

Egy Felső Hatalom uralja és irányítja a létet (Isten, a vezetőség, az iskola stb.) kijelöli a Helyes Utat, a Helyes Életet, megbünteti a rosszat és megjutalmazza a jót. Stabilitás, rend, engedelmesség, értelmes lét. Alá-fölérendeltség, szabályok, szerepek, konformizmus. Szervezett vallások, bürökráca, hagyományos iskolák, keleti társadalmak.
Kulturálisan: az egyház által uralt középkori feudalizmus világa.
A hagyományos keleti társadalmak, az indiai, a kínai, a japán társadalom.

Fejlődéslélektani szint:
- A wilberi létra 4-es szintjének felel meg - szerepekre és szabályokra épülő világ. Az egyén a szereppel azonosul, a "jó ember" az, aki tökéletesen teljesíti a szerepét, nem illik egyénieskedni.
- A fejlődéslélektanban a kisiskoláskor korszaka, 7-12 év. A kognitív fejlődés konkrét műveletek szakasza. A freudi látencia korszaka.
Példák a mai életből:
Kék a szervezetben: Az emberek akkor dolgoznak a legjobban, ha pontosan megmondják nekik, hogy hogyan kell a helyes módon elvégezni a munkát. Az élet értelmét az adja meg, hogy teljesítjük a kötelességeinket, ha ezt elmulasztjuk, büntetést kapunk.
Kék a családban: családi rítusok, rituálék, a karácsonyi családi találkozók, vagy hétvégi ebédek, ha öntudatlanul is, de szigorúan szabályozott rituálé stb.
Kék az egyéni életében: követni azt, ami helyes. Általános iskolába, gimnáziumba vagy egyetemre járni: megmondják mi a helyes a jó világnézet, viselkedésmód és szabályok, és mit kell tenni, és megtanulni azért, hogy ezt elsajátítsuk. A spirituális gyakorlásban az elvek és szabályok lefektetése, követése típusú gyakorlás. Erkölcs, moralitás, helyes cselekedetek, jó és rossz karma. Drogok használata: nincs - az rossz (mindféle verzióban): züllesztő, egészségtelen, életveszélyes, ártalmas, nem jó, nem helyes, erkölcstelen, sátáni, ördögi, arihmáni stb.

5. Narancs-a kemencéből kihúzott, izzó acél-: Versenyszellem, törekvés

Önérvényesítés, versenyzés, küzdés egy célért, stratégiázás. Lehetőségek, törtetés, siker. Eredmény, produktivitás, anyagi jólét.
Kulturálisan: a modern nemzetállamok, a kapitalista gazdaság és a tudományos-racionális-empirikus-ateista világnézet. A nyugati társadalmak.
Fejlődéslélektani szint:
- A wilberi létra 5-ös szintjének felel meg.
- A klasszikus fejlődéslélektanban a formális műveletek korszaka, 12- (élet végéig). A freudi érett gentiális korszak.

Narancs a családban: versengés - ki a jobb? Testvér rivalizáció, szülők versengése stb.
Narancs az egyéni életében: az embereket az anyagi jólét megteremtése és a teljesítmény érdekli - "legyen már végre jó életem, jó cuccok, kellemes lakás, tele frigó, plazma tv, klassz kocsi, tengerparti nyaralás."

6.Zöld -növények, ökológia-: Emberi kapcsolatok fontossága - megosztás, szeretet

Emberi kapcsolatok fontossága - megosztás, szeretet. Harmónia, humanizmus. Személyes növekedés, lelki egészség, önmegvalósítás. Relativizmus, egyenlőség, ökológiai érzékenység.

Az emberek szeretnék jól érezni magukat egymással, jól kijönni egymással és átélni, hogy elfogadják őket. Önmagunk hiteles, őszinte elmondása és belsőnk kölcsönös megosztása, továbbá a részvétel egymás életében fontosabbá válik, mint a versengés, az individuális boldogulás, a teljesítmények, és az anyagi jólét megteremtése, fokozása. A zöldnél fontos az ökológia, aggódik a földért, és fáj neki a profit alapú természeti kizsákmányolást látni, tesz a fenntartható fejlődésért. A fő "isten" itt az emberi hitelesség, az igaz kapcsolatok, az emberközpontú, humanisztikus világ.
Kulturálisan: ez egy új mozgalom, amely a nyugati világban jött létre a hatvanas évek óta. Akkoriban hippik, manapság kulturális kreatívok. Humanisztikus pszichológia, transzperszonális pszichológia, önismereti csoportok, kvantumfizika stb. Nincs még erre épülő ország, állam, valószínű nem is lesz, mert ez az országhatárok, nemzetek fölötti / mögötti / közötti szint, ebből nőheti ki magát a globális társadalom, ahol a Föld egy sokszínű "ország". A narancs alapú, de mégis a "legzöldebb" ország jelenleg Hollandia, és a legtöbb nyugati demokrácia "zöldül".
Fejlődéslélektani szint:
- A wilberi létra 6-os szintjének felel meg. Nem köthető szigorúan életkorhoz, azonban a húszas évek előtt nem nagyon jelenik meg, inkább huszas-harmincas-kortól.
- A klasszikus fejlődéslélektan megáll a narancsnál, nem ismeri a zöldet (pl. Piaget). Az újabb fejlődés-lélektani modellek - Robert Kegan, Loevinger, Susanne-Cook Greuter (SCG): Individualista, Graves, Siráldinamika, Wilber - vizsgálják a zöldet.
Példák a mai életből:
Zöld a szervezetben: fontos a munkatársak hogyléte, érzelmi reakciója, és az, hogy erről beszéljenek, megosszák, közösen gondolkozzanak. Tanuló szervezetek.
Zöld a családban: egyes modern családokban, ha a családtagok meghagyják és tisztelik egymás függetlenségét, eltérő értékrendjét, egyéniségét, útját, és szeretik mindezt megosztani egymással, meghallgatják egymást, és figyelnek egymásra, akkor van jelen a zöld.
Zöld az egyéni életében: dolgozás önmagunkon, önismereti, önfejlesztési célzatú pszichoterápiákba, és csoportokra járás. Személyes érzések felfedezése, megnevezése, kimondása, hiedelmek tudatosítása, kompetencia érzés a saját lelki életünk felett, egészségvágy, önfejlesztés. A csoportozás élvezet, az igazság szentségének átélése kapcsolatokban. Felszabadultság, lehetőségek, jövő, az egyéni kiteljesedés és önmegvaósítás ígérete. Droghasználat - marijuana: introspektivitást, önmegfigyelést fokozó, társas kapcsolatokra kiérzékenyítő.

7. Sárga -napenergia, életerő-: Áramlás, flow

Áramlás, flow, függetlenség, magas önértékelés, rugalmasság, rendszerközti gondolkodás. A folyamatos változás a norma, és a bizonytalanság a sztenderd. Holisztika és rendszerközti gondolkodásmód. Magas fokú individualitás önmeghatározó élet. Saját küldetés-meghatározás, egzisztencialista szint.
A világ olyan sokrétű már, hogy átfoghatatlan, folyton változik, noha sok modellünk van, de felismerjük, hogy az egész világot nem tudjuk kontrollálni, és a modellek is változnak, tehát a világ újra kaotikusnak érződik. A káosz értelmes rendszerek halmaza, ezek folyvást újrastrukturálódó szövedéke, ahol az egyén ez itt, és mostban navigál a megszerzett tudása és rendszerismereti intelligenciája révén.
Kulturális vonatkozás: a zöldnél leírtak vonatkoznak ide. A nyugati társadalomban kisszámú, általában spirituálisan, lélektanilag felelős, vezető egyén tartozik ide.
Fejlődéslélektani szint: a zöldnél leírt mai, újabb modellek írnak róla. SCG: Autonóm szint. A wilberi 6-os szint középső régiója.
Példák a mai életből:
Sárga a szervezetben:
Az emberek olyat szeretnek tenni, amiben átérzik, hogy önmaguk lehetnek, a valódi egyéni természetük szerint, azok, akiknek születtek. A dolgozóknak igényük van a dolgokhoz és az információkhoz való szabad hozzáférésre. Holarchikus cégműködés, transzparencia, átláthatóság minden dolgozó előtt, rugalmas újrastrukturálódás, státusznevek (igazgató, titkárnő) helyett funkciónevek (hírlevél-felelős, marketing-koordinátor) stb.
Sárga a családban: a családtagok számára fontosabbá válik a másik, mint egyéni, küldetésteljesítő lény, mint a rokoni kötelezettségekkel bíró biológiai kapocs. Ritka.
Sárga az egyéni életében: az egyén önmaga, önmagát szereti élni, sajátos, individuális útja, stílusa fejlődik ki, mely a zöldre épül. Az univerzális emberi értékeket és etikát képviseli - nem ártás, szinergia, együttműködés, empátia stb.

8.Türkiz -a Föld színe az űrből nézve-: Globális gondolkodás

Globális rendszerszintű kezelése az egymással együtt játszó különféle erőknek, küldetéstudattal, a világ jólétének megvalósítása érdekében. Globális közösségben gondolkodás, a Föld túlélésért dolgozás, nemzetközi spirituális alapú fenntarthatósági projectek, transzperszonális, holisztikus.
Kulturális vonatkozás: a zöldnél leírtak vonatkoznak ide. A nyugati társadalomban kisszámú, általában spirituálisan, lélektanilag felelős, vezető egyén tartozik ide, akik gyakran lokális vonatkozású globális nemzetközi projectekben vesznek részt.
Fejlődéslélektani szint: a zöldnél leírt mai, újabb modellek írnak róla. SCG: Konstruktum-tudatos és Egyesítő szint. A wilberi 6-os szint felső és korai 7-es régiója.
Példák a mai életből:
Türkiz a szervezetben: a spirituális kötelék hívja és tartja össze az embereket egy szervezetbe, projectbe. Olyan munkát hajlandó végezni a dolgozó, ami spirituális alapokra épül, az emberek, és az élet globális jólétére irányul. Globális küldetésmegvalósításon dolgoznak. Felismerik a jelen lévő rendkívül sokféle erőt, érdeket, hatást - a korábbi szintek jelenlétét, és mindezt egy egységes rendszerben igyekszik összefogni, megtartani, kezelni, menedzselni. Magas szintű kognitív és érzelmi intelligencia működik itt, ahol mind az értelem, mind a szív képes felfogni és elfogadni az egymásnak ellentmondó, mégis egyszerre jelen lévő előző szinteket és mindezt összefüggően képes menedzselni.
Türkiz az egyéni életben:
Globális küldetéssel bír az egyén, ezt valósítja meg. Az emberiség, az evolúció, a kozmosz lokális szolgájának érzi magát, ahol a szolgaság nem a kék alárendelődést jelenti, hanem egy méltóságteli nemes küldetést.

 

www.wie.org www.globalvaluesnetwork.com

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 296
Heti: 82
Havi: 82
Össz.: 1 560 671

Látogatottság növelés
Oldal: Lélekcsoportok
Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen - © 2008 - 2020 - andre.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »