Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen

Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak

S, Sz

SALAMON (héber) békés, szelíd febr.8.,szept.28.,okt.17.,24.
SÁMSON (héber) nap fia, fényes, erős, napos jún.27.
SAMU (héber) a Sámuel rövidüléséből febr.16.
SÁMUEL (héber) Isten meghallgatott febr.16.,aug.21.,okt.10.
SÁNDOR (görög-német-török) az embereket v. emberek ellen oltalmazó; akarat jan.15.,febr.26.,márc.18.,ápr.23.,máj.3.,okt.11.
SAUL (héber) kért, kikövetelt jan.25.
SEBES (magyar-latin-görög) gyors; ld. még: Sebestyén jún.7.
SEBESTYÉN (latin-görög) magasztos, felséges jan.20.
SEBŐ (latin-héber-görög) ld.: Sebestyén jan.20.,ápr.12.,24.,aug.29.,szept.19.,dec.5.
SEDÉKIÁS (héber) Isten igazsága
SELDEN (angol) szirti, völgyből való
SELTON (óangol) városszéli
SEMJÉN (héber-magyar) meghallgattatás okt.8.
SIMEON (héber) meghallgattatás jan.5.,febr.18.,márc.24.,ápr.21.,máj.24.,jún.1.,okt.8.
SIMON (héber) a Simeon rövidüléséből jan.5.,febr.18.,ápr.24.,máj.16.,24.,okt.28.
SION (hébér) erősség, vár, hegy
SOLT (török-magyar) méltóságnév, a Zsolt régebbi változata márc.13.
SÓLYOM (magyar) sólyom szept.25.
SOMA (magyar) som júl.3.,szept.16.

STEFÁN (görög) korona
SURÁNY (török-magyar) méltóságnév jan.22.

SZABIN (latin) szabinok népéhez tartozó febr.9.,aug.29.,dec.7.,11.,30.
SZABOLCS (magyar) júl.17.,28.,szept.19.
SZALÁRD (szláv-magyar) júl.17.
SZALÉZ jan.29.
SZALÓK (török-magyar) jan.29.,máj.17.
SZALVÁTOR (latin) megváltó, üdvözítő márc.18.,aug.5.
SZALVIUSZ (latin) sértetlen, ép okt.28.
SZANISZLÓ (szláv) állandó dicsőség máj.7.,nov.13.
SZEBÁLD (német) győzelem; tenger + merészség aug.19.
SZEBASZTIAN (görög) tisztelt, nagyrabecsült
SZECSŐ (magyar) márc.1.
SZELEMÉR (magyar) szülött, utód febr.8.
SZELIM (héber-arab) a Salamon név arab változatából szept.28.
SZEMERE (magyar-török) kistermetű; rontó, pusztitó febr.23.,máj.26.
SZERÁF (héber-német) tündöklö, nemes okt.12.
SZERAFIN (héber-német) ld.: Szeráf okt.12.
SZERÉNUSZ (latin) derűs, vidám jún.28.,aug.2.,16.,szept.14.
SZERGIUSZ (latin) megőrző, gondozó, felügyelő, vigyázó szept.9.,okt.7.
SZERVÁC (latin-német-magyar) megszabadított máj.13.
SZEVÉR (latin-török-magyar) komoly, szigorú; mormota jan.8.,febr.1.
SZEVERÉD (germán-magyar) a Szigfrid régi magyar alakja febr.15.
SZEVERIN (török-magyar-latin) mormota jan.8.,okt.23.
SZIDOR (szláv) jan.16.
SZIGFRID (germán) győzelem + béke febr.15.,aug.22.
SZIGMUND (tenton-germán) a győztes védelmező
SZILÁRD (latin-magyar) a Constantinus fordítása ld.: Konstantin márc.11.,ápr.12.,dec.14.
SZILAS (magyar) szil(fa); de lehet a Szilvánusz alakváltozata is júl.13.
SZILVÁNUSZ (latin) erdő febr.6.,18.,20.,márc.8.,máj.4.,júl.10.,13.,aug.24.,nov.12.,dec.2.
SZILVESZTER (latin) erdei, erdő mellett lakó nov.26.,dec.31.
SZILVIUSZ (latin) erdő nov.3.
SZÍRIUSZ (latin) szíriuszi jan.22.
SZIXTUSZ (görög) sima, finom márc.28.,ápr.6.,aug.6.
SZOFRON (görög) értelmes, okos, helyesen gondolkodó márc.11.
SZÓKRATÉSZ (görög) szerencse, erő nov.28.
SZÓLÁT (szláv-magyar) júl.13.
SZOLÓN (ógörög) bölcs, okos nov.13.
SZÓRÁD (szláv) júl.13.
SZOVÁT (szláv-magyar) júl.13.
SZÖRÉNY (latin-török-német-magyar) ld.: Szeverin jan.8.
SZTANISZLÁV (szláv) dicsőséges

T

TACITUSZ csendes, hallgatag febr.25.
TADDEUS (héber) bátor szívű, elszánt, merész jan.24.,júl.26.,okt.28.
TÁDÉ (héber-német) a Taddeus becéjőjéből önállósult jan.24.,júl.26.,okt.28.
TAKSONY (török-magyar) jóllakott, elégedett, vad, kegyetlen, féktelen, szilaj ápr.6.,aug.24.,nov.29.
TALABOR (magyar) Vörösmarty névalkotása júl.25.
TALAMÉR (szláv-magyar) júl.15.
TALBOT (angol) véreb
TAMÁS (arameus-görög) iker, csodálatos márc.7.,júl.6.,aug.25.,szept.22.,okt.2.,dec.21.,29.
TANKRÉD (normann-germán) gondolkodó, tanácsadó máj.6.
TARÁZ (görög) zavarba ejtő, nyugtalanító febr.25.
TARCAL (kun-magyar) febr.25.
TARDOS (magyar) kopasz szept.10.
TARJÁN (török-magyar) méltóságnév aug.11.,nov.30.
TÁRKÁNY kovács szept.28.
TARZÍCIUSZ (görög-latin) bátor aug.15.
TAS (török-magyar) kő, megtelt, jóllakott jan.8.,ápr.15.,27.,jún.8.
TASZILÓ (olasz) jan.11.
TEÓ (görög-német) a Teodor rövidült becéző formája szept.2.
TEOBALD (német) nép + merész máj.21.,júl.1.
TEODOR (görög-latin-német) Isten ajándéka aug.16.,szept.2.,nov.9.,dec,28,
TEOFIL (görög-latin) Isten kedveltje, Istent szerető márc.5.,10.,máj.21.,jún.17.,okt.13.,29.,dec.20.
TERENSZ (latin) gondozó, érzékeny, gyenge, kényes, felügyelő
TERESTYÉN (francia-latin) szomorú nov.28.
TÉTÉNY (török-magyar) fejedelem máj.1.,nov.5.
TÉZEUSZ (görög) alapító, törvényhozó jan.11.
TIBÁD (német) ld.: Teobald máj.21.
TIBOLD (német) ld.: Teobald máj.21.,júl.1.
TIBOR (latin) a Tiborc rövidülése ápr.14.,aug.11.
TIBORC (latin) tiburi ápr.14.,aug.11.
TIHAMÉR (magyar-szláv) csendet kedvelő ápr.26.,29.,júl.1.,nov.9.,12.,dec.16.
TIMON (görög-frfz) tisztelt, megbecsült; nép, férfi máj.3.
TIMÓT (görög-latín) Isten becsülője jan.24.,máj.3.,aug.22.
TIMUR (török) vas júl.25.
TIRZUSZ (görög-latin) növényszár, kocsány, bot okt.12.
TITÁN (görög) a mitológiai Titan nevéből febr.6.
TITUSZ (latin) tisztelt; mezei galamb jan.4.,febr.6.
TIVADAR (görög-latin) Isten ajándéka ápr.20.,30.,jún.28.,szept.19.,nov.9.
TÓBIÁS (héber-latin) Jahve jó jan.1.,jún.13.,szept.12.,nov.2.
TÓDOR (görög-német) a Teodor rövidülése febr.6.,szept.19.,okt.11.,dec.28.
TOMAJ (magyar) nemzetségnév okt.2.
TOMOR (török-magyar) vas júl.25.
TONUZÓBA (besenyő-kun) a vadkant totemállatként tisztelő törzs felnőtt férfi tagja dec.11.
TORDA (hun-magyar) jún.1.
TORMÁS (magyar) jún.4.
TÖHÖTÖM (török-magyar) fejedelem ápr.20.,jún.14.,szept.2.,15.,nov.5.,dec.18.
TÖMÖR (török-magyar) vas okt.28.
TÖRTEL (török) a négy vidék ura aug.4.
TRAJÁNUSZ Marcus Ulpius Trajanus római császár nevéből aug.11.
TRIATÓM (latin-kelta-francia) szomorú
TRISZTÁN (francia-latin) szomorú nov.28.
TUDOR (walesi) a Tivadar walesi-angol megfelelője
TUZSON (magyar) máj.19.

U

UBUL (görög-magyar) márc.7.,máj.16.,dec.31.
UGOD (szlovák-magyar) magyar nemzetségnév máj.16.,
UGOR (szlovák-magyar) tíz törzsből álló nép, magyar aug.16.,
UGRON (szlovák-magyar) magyar máj.22.,nov.9.
ULÁSZLÓ (latin-szláv) Budai Ézsaiás debreceni főiskolai tanár alkotta a szláv Vladislav névből jan.27.
ULISSZESZ (görög) jan.2.
ULIPÁN (latin) ápr.3.
ULRIK (német) öröklött birtokán uralkodó márc.11.,júl.4.,11.,aug.7.
UPOR (magyar) máj.15.
URBÁN (latin) ld.: Orbán ápr.1.
URIÁS (héber) Jahve az én világosságom jan.14.
URIEL (héber) Jahve által felvilágosított, tisztánlátó jan.14.
UROS (magyar) uracska jan.14.
UZOR (török-magyar) úz ápr.18.
UZIEL (héber) Isten az én erősségem

V

VAJK (török-magyar) gazdag aug.20.
VALDEMÁR (germán) uralom + hírnév febr.27.
VALDÓ (ófelnémet) uralkodó
VALENTIN (latin) ld.: Bálint jan.7.,febr.14.,júl.25.
VALÉR (latin) erős, egészséges jan.29.,márc.10.,jún.14.,dec.15.
VALTER (német) uralkodó sereg ápr.8.,júl.16.
VALTON (óangol) városi lakos
VÁRKONY (török-avar-magyar) egy avar népcsoport török neve júl.2.
VARSÁNY (albán-magyar) népnév júl.19.
VASZIL (görög-szláv) királyi
VÁSZOLY (görög) ld.: Bazil jan.2.
VÁZSONY (magyar) máj.30.
VENCEL (szláv-német) koszorú, dicsőség szept.28.
VENDEL (német) a vandálok népéhez tartozó okt.20.
VERNER (német) megőrzés, sereg ápr.18.
VERSÉNY (magyar) varsa, halfogó szerszám fiókja júl.19.
VIÁTOR (latin) utazó, utas aug.5.,okt.21.
VID (német-germán-román-délszláv) erdőből származó jún.15.
VIDA (német-germán-román-délszláv) a Vid név -a kicsinyítőképzős származéka jún.15.
VIDOR (magyar) vidám jan.14.
VIDOS ld.: Vid jún.15.
VIKTOR (latin) győző, győztes febr.26.,máj.12.,júl.28.,szept.5.,30.,nov.2.
VILIBALD (német) akaraterős + merész júl.7.,okt.22.
VILMOS (latin-germán) erős akaratú, védelmező jan.10.,febr.10.,máj.23.,28.,jún.8.,25.,júl.5.
VIMMER (óangol) híres a csatában, harcos
VINCE (latin) győztes jan.22.,ápr.5.,9.,máj.24.,júl.19.
VIRGIL (latin) szűz márc.5.,nov.27.
VITÁLIS (latin) életerős, eleven ápr.28.,okt.20.,nov.4.
VITÉZ (magyar) vitéz ápr.28.
VITOLD (német) az erdőben uralkodó ápr.28.
VITUS (latin) szíves, készséges, jóindulatú, szófogadó jan.15.,jún.15.
VLADIMÍR (szláv) hatalom + béke júl.15.
VLADISZLAV (ószláv) dicsőséges uralkodó
VOLFRAM (német) farkas + holló márc.20.
VULKÁN (latin) sugárzó, ragyogó máj.19.

X

XAVÉR (baszk-spanyol) xavéri dec.3.
XENOSZ (görtig) erős

Z, Zs

ZÁDOK (héber) igazság, igazságos
ZÁDOR (szláv-magyar) erőszakos szept.1.
ZÁGON (szláv-magyar) dűlő mögötti terület aug.23.
ZAJZON (magyar) dec.18
ZAKARIÁS (héber) Jahve emlékezik márc.15.,szept.6.,nov.5
ZAKEUS (héber) igazságos, ártatlan aug.22.
ZALÁN (török-magyar) dobó, ütő márc.30.,júl.14.,szept.10.,dec.30.
ZÁMOR (magyar) szántó febr.16.
ZARÁND (magyar) arany jún.8.
ZARED (héber) leselkedő
ZDENKÓ (latin-szláv) Sidon városából való nov.14.
ZEBÁDIÁS (héber) Isten ajándéka
ZEBULON (héber) Zebulon törzséből származó aug.5.
ZEKŐ (magyar) aug.23.
ZÉNÓ (görög) ápr.12.,okt.29.,dec.22.
ZERIND (magyar) szerb okt.23.
ZÉTÉNY (magyar) febr.22.
ZOÁRD (türk-magyar) júl.17.,dec.30.
ZOBOR (szláv-magyar) gyülekezés nov.19.
ZOLTÁN (török-magyar) fejedelem márc.8.,13.,jún.23.,nov.20.
ZOMBOR (szláv-magyar) bölény aug.22.
ZORÁN (délszláv) hajnal márc.4.
ZOTMUND (germán) erős, gyors, merész, védelmező, pártfogó márc.1.
ZURIEL (héber) Isten az én kősziklám

ZSADÁNY (magyar) avar méltóságnév aug.23.
ZSIGMOND (germán) győzelmes védő máj.1.,2.
ZSOLT (magyar) méltóságnév ápr.10.,okt.21.,nov.20.
ZSOMBOR (bolgár-török-magyar) bölény ápr.21.,nov.8.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 296
Heti: 82
Havi: 82
Össz.: 1 560 671

Látogatottság növelés
Oldal: Magyar fiú utónevek S-Z
Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen - © 2008 - 2020 - andre.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »