Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen

Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak

F

FÁBIÁN (latin) a Fabius nemzetséghez tartozó jan.20.
FÁBIUSZ (latin) babtermelő; fabiai máj.17.,júl.31.
FABÓ (latin-magyar) a Fábián név származéka máj.17.
FARKAS (magyar) farkas aug.23.,szept.1.,okt.31.
FAUSZTUSZ (latin) szerencsés febr.15.
FEDOR (görög-latin-német-orosz) a Teodor orosz megfelelője nov.9.
FELICIÁN (latin) ld.: Félix jún.9.
FÉLIX (latin) boldog jan.14.,máj.18.,30.,júl.7.,9.,11.,12.,29.,aug.30.,szept.11.,nov.20.
FERDINÁND (germán) béke + merész máj.30.,jún.5.,okt.19.
FERENC (latin-olasz) francia jan.29.,ápr.2.,máj.11.,jún.4.,16.,júl.14.,okt.4.,10.,dec.3.
FIDÉL (latin) hűséges ápr.24.
FILEMON (görög) barátságos, nyájas, szíves érzelmű márc.8.,nov.22.
FILIBERT (germán) messze földön híres aug.20.
FILOMÉN (görög) szeretett aug.11.
FIRMIN (latin) szilárd jellemű
FLAVIÁN flatin) a Flavius nemzetséghez tartozó, szőke febr.18.,dec.22.
FLORENTIN (latin) firenzei, virágzó, tekintélyes nov.7.
FLÓRIÁN (latin) virágos, virágzó máj.4.
FLÓRIS (latin) ld.: Flórián máj.4.
FODOR (magyar) göndör hajú aug.1.,szept.2.
FOLKUS (magyar-német) nép + híres; (francia-latin) vízityúk, szárcsa jún.17.
FÓRIS (magyar) a Flóris régi változata máj.4.
FORTUNÁT (latin) boldog jún.1.,júl.12.
FRANSZISZ (német) szabad
FREDERIK (németj békés, nyugodt
FREMONT (ófelnémet) szabad, kormányzó
FRIDOLIN (germán) Isten oltalma alatt álló márc.6.
FRIGYES (német-magyar) béke + hatalom márc.3.,júl.18.
FÜLÖP (görög) lókedvelő febr.16.,máj.1.,11.,26.,jún.6.,aug.23.,szept.20.

G, Gy

GÁBOR (héber) Isten embere, isten bajnoka febr.27.,márc.24.
GÁBRIEL (héber) ld.: Gábor febr.27.,márc.24.
GÁL (kelta-ír-római-magyar) kakas okt.16.
GÁLOS (kelta-ír-római-magyar) a Gál régebbi alakja
GAMÁLIEL (héber) Isten megjutalmaz
GARA (török-magyar) héja szept.9.
GARIBALD (ónémet) merész dárda (óangol) szerencsés gyarapodás
GÁSPÁR (perzsa-héber) kincset megőrző jan.5.,6.,aug.27.,dec.28.
GASZTON (germán) ápr.24.
GAZSÓ (perzsa-héber) ld.: Gáspár aug.27.
GEDEON (héber) harcos, vágó, romboló márc.28.,szept.1.,okt.10.
GEDŐ (héber-magyar) ld.: Gedeon szept.1.
GEJZA (török-magyar) a Géza alakváltozata máj.8.
GELÁZ (görög-latin) nevetős
GELLÉN ld.: Kilián júl.8.
GELLÉRT (német) gerely + kemény jan.30.,ápr.23.,máj.13.,szept.24.,okt.16.
GEMINIÁN (latin) iker jan.31.,jún.2.,szept.16.
GERASZIM (görög-latin) tiszteletreméltó márc.5.
GERÉB (szász-magyar) községi bíró márc.16.
GERGELY (görög-latin) éberen őrködő febr.13.,márc.9.,12.,21.,máj.9.,25.,nov.17.
GERGŐ (görög-latin-magyar) a Gergely név magyar alakváltozata nov.17.
GERHARD (német) a Gellért régi változata
GERJÉN (görög-német-magyar) legidősebb fiútestvér, elöljáró okt.9.
GERMÁN (kelta-germán-latin) dárda, kelevéz; édestestvér febr.21.,máj.7.,12.,28.,júl.31.,okt.11.
GEROLD (germán) dárda + hatalom ápr.19.,okt.7.
GERŐ (görög-latin-német) ld.: Gergely, Gerhard okt.10.
GERZSON (héber) az idegen, a száműzött febr.22.
GÉZA (török-magyar) méltóságnév febr.25.,26.,máj.8.,aug.6.
GIBÁRT (német) adakozó kedvű, erős jún.15.,aug.27.
GIDA (héber) ld.: Gedeon, Gideon márc.28.
GIDEON (héber) a Gedeon név alakváltozata
GILBERT (német) híres a szabad nemesek fiai között febr.4.,okt.24.
GILGAMES (mezopotámiai) okt.24.
GIRÓT (német-magyar) a Gerold régi magyar formája okt.7.
GOBERT (germán-alnémet) Isten segítsége révén híres jan.26.
GODÓ (német) a Gotfrid önállósult becéző formája jan.16.,máj.26.
GODVIN (német-angol-holland) Isten barátja máj.24.
GORDON (skót-angol) dombról való máj.10.
GORGIÁS (latin) szept.9.
GOTFRID (német) Isten oltalma alatt álló jan.13.,16.,júl.9.,nov.8.
GOTHÁRD (német) Isten segítségével erős máj.4.,5.
GOTLÍB (germán) Isten gyermeke márc.6.
GRACIÁN (latin) kellemes, kedves, bájos jún.1.
GREGOR ld.: Gergely
GREGORI (görög) éber, szemfüles
GUJDÓ (germán-német-román) erdőből származó jan.12.,15.,márc.30.,31.,máj.11.,szept.12.
GUSZTÁV (skandináv-német-svéd) a gótok támasza jan.16.,ápr.14.,aug.1.,2.,8.
GUSZTIN (latin) magas rangú
GÜNTER (német) a harcosok seregének vezére okt.9.

GYÁRFÁS (görög-latin) idős férfi jún.19.,júl.6.
GYENES (magyar) ld.: Dénes dec.2.
GYÖRE (görög-latin-magyar) ld.: György febr.21.
GYÖRGY (görög-latin) földműves, gazdálkodó febr.21.,márc.9.,12.,ápr.23.,24.,máj.9.,25.,júl.27.,nov.17.,dec.9.
GYÖRK (görög-latin) ld.: György júl.27.
GYŐZŐ (magyar) győző, győztes (a Viktor név magyarítása) febr.26.,máj.8.,júl.28.,nov.3.
GYULA (bolgár-török-magyar) méltóságnév, a nádor elődje ápr.12.,máj.27.,jan.28.,jún.28.,júl.1.

H

HAMILKÁR (föníciai) Melkart istenség kegyessége, jóindulata nov.12.
HANNIBÁL (föníciai) Baal isten kegyelme máj.16.
HANNÓ (ófelnémet) védelem aug.13.
HARALD (germán) hadsereg + merész okt.24.
HARIM (héber) lapos orrú
HARKÁNY (magyar) harkály; méltóságnév szept.6.
HARLÁM (orosz) örömtől ragyogó febr.10.
HARRI (angol) ld.: Henrik márc.2.
HARTVIG (germán) merész a harcban aug.8.
HASSZÁN (arab) szép febr.23.
HEKTOR (görög) uralkodó jún.28.
HELIODOR (görög) a napisten ajándéka jún.3.,okt.3.
HÉLIOSZ (görög) nap, napisten jún.3.
HENRIK (germán) körülkerített birtokán uralkodó jan.16.,márc.2.,16.,júl.15.
HERBERT (germán) hadsereg + fény márc.16.
HERKULES (görög) egy híres görög hős nevéből júl.14.
HERMAN (germán) hadi férfi ápr.7.
HERMÉSZ (görög) beszél, megmagyaráz aug.28.
HERMIÁS (görög) ld.: Hermész jún.28.
HERMIUSZ (görög-latin) ld.: Hermész jún.28.
HEROLD (germán) ld.: Harald okt.24.
HETÉNY (magyar) a hetedik gyermek aug.17.,szept.15.
HIADOR (görög-magyar) a Heliodor régi magyar változata júl.3.
HILÁRION (latin) ld.: Hiláriusz
HILÁRIUSZ (latin) derűs, vidám, jókedvű jan.14.,márc.16.,aug.12.,okt.21.
HILMÁR (német)a harcban hírnevessé vált jan.13.
HIPPOLIT (görög-latin) a lovakat kifogó, eloldozó aug.13.
HIRÁM (héher) a legnemesebb, magas rangú
HÓDOS (magyar) hódvadász nov.8.
HOLLÓ (magyar) hollófekete hajú febr.4.
HONORÁTUSZ (latin) tisztelt, tiszteletben álló, tiszteletre méltó jan.16.
HONÓRIUSZ (latin) tiszteletre méltó jan.16.
HONT (német-magyar) kutyatartó, kutyabarát jan.9.
HORÁC (görög-latin-német) ifjú, virágzó máj.3.
HÓSEA (héber) üdvözítés, üdvözítő
HUBA (magyar) aug.19.nov.14.
HUBERT (német) szelleme által kiváló márc.20.,nov.3.
HUGÓ (germán-német) értelmes, intelligens ápr.1.,júl.27.
HUMBERT (német) ereje által ragyogó márc.25.
HUNOR (török-magyar) az onogur népnévből szept.10.,dec.30.
HÜMÉR (latin-magyar) hű, hűséges nov.12.

I

IBRAHIM (arab-héber) minden nép atyja ld.: Ábrahám
IBRÁNY (héber-török-magyar) az Ibrahim régi magyar alakváltozata okt.9.
IGNÁC (latin) tűz febr.1.,júl.31.,szept.1.,okt.3.,23.,dec.20.
IGOR (német-orosz) Yngvi isten segítségével oltalmazó szept.11.
ILÁRION (latin-görög) a Hilárion alakváltozata jan.14.
ILDEFONZ (germán) harcra kész jan.23.
ILIÁN (görög-orosz) nap okt.3.
ILLÉS (héber-latin-görög) ) ld.: Éliás febr.16.,júl.20.
ILMÁR (német-finn) ld.: Hilmár; finn mondai hős nevéből febr.28.
IMBERT (fríz) nagy, hatalmas + ragyogó jan.15.
IMMÁNUEL (héber) Isten velünk van márc.26.
IMRE (germán) hatalmas, híres, királyi nov.5.
INCE (latin) senkinek sem ártó jan.8.,ápr.17.,jún.19.,júl.28.,aug.11.,dec.28.
IPOLY (görög) a lovakat kifogó márc.10.,20.,aug.13.
IRÉNEUSZ (görög latin) békés jún.28.
ISTVÁN (görög-latin-szláv-német-magyar) virágkoszorú aug.3.,20.,szept.2.,dec.26.
IVÁN (héber-görög-latin-orosz-magyar) ld.: János jún.24.
IVÓ (germán-szláv) tiszafa; az Iván szláv becézője máj.19.
IVOR (ír-skót-velszi-ukrán-belorusz-magyar) úr, uralkodó; az Igor ukrán és belorusz változata; magyar nyelvújításkori szóalkotás szept.7.
IXION (görög) márc.28.
IZAIÁS (héber) az Ézsaiás név alakváltozata júl.6.
IZIDOR (görög) Ízisz egyiptomi istennő ajándéka jan.16.,márc.30.,ápr.4.,máj.11.,15.
IZMAEL (héber) Isten meghallgat ápr.25.
IZMÁN (héber) hűséges férj
IZOR (magyar) az Izidor alakváltozata márc.30.
IZRAEL (héber) Isten harcosa; Isten uralkodjon febr.3.
IZSÁK (héber-görög-latin) nevetés máj.15.
IZSÓ (héber) ld.: Ézsau; József; Izsák aug.26.

J

JÁCINT (görög-latin) a virág neve aug.17.,szept.11.
JAGELLÓ (lengyel-litván) a Jagelló királyi, fejedelmi család nevéből okt.13.
JAKAB (héber) sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép máj.1.,11.,júl.25.,okt.13.,nov.27.
JÁKÓ (héber) ld.: Jakab okt.13.
JÁKOB (héber) a Jakab név eredeti alakja
JAKUS (héber) ld.: Jakab
JÁNOS (héber-görög-latin) Isten kegyelme, Isten kegyelmes jan.23.,27.,31.,feb.8.,24.,márc.8.,27.,28.,máj.6.,15.,16.,jún.12.,24.,26.,júl.12., aug.9.,13.,19.,22.,29.,okt.8.,23.,25.,nov.24.,dec.27.
JANUÁR (latin) Janus istennek szentelt júl.10.,szept.19.
JÁRFÁS (görög-latin) ld.: Gyárfás júl.6.
JÁZON (görög-német-magyar) gyógyulást hozó márc.21.
JENŐ (görög-német-magyar) ld.: Eugén júl.2.,8.,13.,nov.13.,18.
JEREMIÁS (héber-görög-latin) Isten fölemel máj.1.
JERMÁK (orosz-görög) Hermész isten nevéből aug.28.
JERNŐ (magyar) az Iréneusz magyarítása márc.25.
JEROMOS (görög) szent nevű júl.20.,szept.30.
JOAKIM (héber) ) Jahve fölkelt márc.20.,aug.16.
JOÁB (héber) dicsőség az Úrnak
JÓB (héber) tűrő, üldözött; támadó, ellenség máj.10.
JOEL (héber) Jahve az Isten okt.19.
JOHANN (héber) Isten kegyes ajándéka
JÓNÁS (héber-görög-latin) galamb márc.29.,szept.19.,21.,nov.12.,18.,20.
JONATÁN (héber) Isten ajándéka aug.24.,dec.29.
JORDÁN (héber) lefelé folyó febr.13.,15.
JÓSIÁS (héber) Isten megsegít, gyógyít; akit az Úr támogat
JÓTÁM (héber) Isten tökéletes
JOZAFÁT (héber) Jahve ítél szept.16,nov.14.
JÓZSEF (héber) Isten (Jahve) gyarapítson márc.17.,19.,ápr.7.,16.,máj.1.,aug.27.,szept.18.
JÓZSIÁS (héber) Isten a védelmezőm jún.22.
JÓZSUA (héber) akinek a segítsége Istentől való; csodatevő, orvos, jövendőmondó, varázsló - a Jézus ugyanennek a névnek az alakváltozata jún.22.
JÓZSUÉ (héber) Isteni szabadítás, segítség, üdvösség, nagylelkűség, az Úr segít, megment
JUKUNDUSZ (latin) kellemes ember jan.8.,máj.29.
JULIÁN (latin) a Juliánusz név alakváltozata
JULIÁNUSZ (latin) a Julius nemzetséghez tartozó; ragyogó; Jupiternek szentelt jan.9.,márc.8.,máj.22.
JUSZTIN (latin) ld.: Jusztusz ápr.14.,jún.1.,16.
JUSZTUSZ (latin) igazságos, igazságszerető júl.14.,okt.18.,nov.10.
JUTAS (török-magyar) faló, nyelő jan.8.,febr.8.
JUVENÁL (latin) Juvenalis római költő nevéből máj.3.

K

KABOS (héber-latin-magyar) a Jakab becézőjéből önállósult febr.19.
KADA (magyar) febr.4.
KADOSA (magyar) márc.11.
KAJETÁN (latin) gaetai aug.7.
KÁJUSZ (latin) febr.5.,ápr.22.
KÁL (török-magyar) ld.: Kálmán nov.8.
KÁLDOR (magyar) kaldeus aug.27.
KÁLEB (héber) merész, bátor, indulatos
KÁLMÁN (török-magyar) maradék okt.13.
KALVIN (latin) kopasz
KAMILL (latin) nemesi születésű fiúgyermek, aki az áldozatoknál szolgált júl.18.
KAMILLÓ (latin) a Kamill olaszos megfelelője júl.18.
KÁIN (héber) szerzemény, nyereség, tulajdon, alkotó, alapító, kovács, képmás
KÁN (török-héber-magyar) méltóságnév; vagy a Káin név származéka
KANDID (latin) fehér, fénylő, ragyogó márc.10.
KANUT (skandináv) előkelő származású férfi jan.19.,júl.10.
KAPISZTRÁN (olasz-magyar) capistranoi márc.28.
KAPLONY (török-magyar) tigris jan.12.
KAPOLCS (török-magyar) márc.24.
KARÁCSON (magyar) Karácsonykor született dec.25.
KARA (török-magyar) nov.8.
KARÁD (török-magyar) nov.8.
KARDOS (magyar) kardos jan.3.
KARION (görög) kariai jan.12.
KARL (germán) ember, férfi
KÁRMÁN (német-magyar) derék ember
KÁROLY (germán-latin-magyar) karvaly, turul; ld. még: Karl jan.28.,márc.2.,szept.27.,nov.4.
KARSA (török-magyar) ölyv, sólyom, kánya, vércse júl.8.
KARTAL (török-magyar) kánya, sas márc.23.
KÁSZON (magyar) ápr.24.
KASSZIÁN (latin) a Cassius nemzetséghez tartozó aug.13.
KASZTOR (görög) önmagát kitüntető júl.7.,nov.8.
KATAPÁN (görög-magyar) feljebbvaló, kapitány márc.28.
KAZIMÍR (lengyel) békealapító; békebontó márc.4.
KÁZMÉR (lengyel-magyar) a Kazimír magyarosabb alakja márc.4.
KELED (magyar) márc.15.
KELEMEN (latin) jámbor, szelíd márc.15.,ápr.22.,nov.23.
KELEN (latin) ld.: Kelemen ápr.22.
KEMENES (magyar) kemencés aug.21.
KENDE (kazár-magyar) méltóságnév szept.25.,okt.21.
KENESE (szláv-magyar) a király, vagy a herceg birtoka júl.10.
KENÉZ (gót-szláv-magyar) herceg; király jan.19.
KERECSEN (magyar) kerecsencsólyom dec.20.
KERÉNY (latin) lándzsás ápr.4.,jún.4.
KERESZTÉLY (latin-magyar) Krisztushoz tartozó, keresztény ápr.3.,júl.27.,nov.12.,dec.20.
KESZŐ (török-magyar) vágó; rész, darab, töredék jan.12.
KEVE (magyar) kövecske jún.29.
KEVIN (kelta) kedves, szíves, nemes, szelíd, finom jún.3.
KILÉNY (kelta-magyar) a Kilián régi magyar változata nov.13.
KILIÁN (kelta) szerzetes júl.8.,nov.13.
KILIT (görög) a kiválasztott
KIM (angol) bátor, nagyszerű, herceg
KIRILL (latin-görög) a Cirill görögös változata febr.9.,márc.18.
KLEOFÁS (görög) az apa dicsősége, hírneve szept.25.
KLEON (görög) dicsőség szept.25.
KLÉTUS (görög-latin) jó segítő ápr.26.
KOCSÁRD (német) ld.: Gothárd ápr.19.,máj.4.,5.,jún.7.
KOLBERT (óangol) kiváló tengerész
KOLOS (latin-magyar) nemzetségnév, az iskolához tartozó, tanító, tanuló febr.5.,15.,márc.10.,jún.6.,okt.30.,nov.8.
KOLEN (kelta) erős, izmos, fiatal, férfias
KOLUMBÁN (latin) galamb nov.21.,23.
KOLUMBUSZ (latin) hímgalamb jún.9.
KONRÁD (német) merész + tanács febr.14.,18.,19.,ápr.20.,21.,jún.1.,nov.26.,dec.14.
KONSTANTIN (latin) Constantius családjához tartozó; szilárd, állhatatos, következetes márc.11.,ápr.12.,máj.21.,júl.27.
KONT (magyar) júl.16.
KOPPÁNY (török-magyar) méltóságnév jún.20.,okt.8.
KORIDON (latin) Vergilius alkotta irodalmi név máj.10.
KORIOLÁN (latin) corioli márc.6.
KORNÉL (latin) somfa; szarv márc.3.,jún.2.júl.3.,szept.16.
KORVIN (latin) holló febr.6.
KÓSA (magyar) kos szept.27.
KOZMA (görög-latin) dísz, ékesség, dicséret szept.27.
KÖTÖNY (török-kun) élőlény hátsó része aug.7.
KRISTÓF (görög) Krisztust hordozó márc.15.,25.,máj.9.,júl.25.,okt.31.
KRISZTIÁN (latin) Krisztushoz tartozó, keresztény
KRIZOSZTOM (görög-latin) aranyszájú jan.27.
KUND (magyar) méltóságnév máj.29.
KUNÓ (német) ld.: Konrád febr.19.,máj.29.,jún.1.
KURT (német)
KURSZÁN (török) keselyű nov.24.
KÜRT (török-magyar) vihar febr.19.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 21
Tegnapi: 296
Heti: 21
Havi: 21
Össz.: 1 560 610

Látogatottság növelés
Oldal: Magyar fiú utónevek F-K
Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen - © 2008 - 2020 - andre.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »