Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen

Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak


http://kepkezelo.com/images/c7liuhlfuv5efvey6auo.gif

Imahadjárat (111) Szenteljétek gyermekeiteket Jézus Krisztusnak

 
Ó, Üdvösség drága Anyja,
Fiadnak szentelem gyermekeimet (a gyermek/ek nevének felsorolása itt), hogy Ő elhozhassa számukra a lelki békét és a szív szeretetét.
Kérlek, imádkozz, hogy gyermekeimet Irgalmas Karjaiba ölelje Fiad, és megóvja őket minden veszedelemtől.
 
Segítsd meg őket, hogy hűek maradjanak Isten Szent Igéjéhez, különösen akkor, amikor arra csábítják őket, hogy elforduljanak Tőle. Ámen.”

 

A Keresztes Imahadjárat 112. imája „Az Üdvösség Kegyelméért”

 
Legdrágább Jézusom, hívlak Téged, hogy különleges Kegyelmeddel, az Üdvösség Kegyelmével borítsd be azok lelkét, akiket a Sátán megfertőzött.
 
Szabadítsd ki szegény lelküket a gonosz fogságból, amiből nem tudnak kiszabadulni. Ámen.Keresztes Imahadjárat ezen 113. imáját: „Hogy a gonosz megsemmisüljön országunkban”

 
Ó, Üdvösség Anyja, jöjj közénk, és borítsd be országunkat védelmeddel.
 
Zúzd szét a fenevad fejét, és irtsd ki a közöttünk lévő gonosz befolyását.
 
Segíts szegény elveszett gyermekeidnek, hogy felálljanak, és amikor hazugságokkal vannak körbevéve, az Igazságot mondják.
 
Kérlek, Ó Isten Anyja, védelmezd országunkat, és tarts erősnek minket, hogy üldöztetésünk idején hűségesek maradhassunk Fiadhoz. Ámen.A Keresztes Imahadjárat 114. imája: A papoknak, hogy megkapják az Igazság Ajándékát

 
Uram, nyisd meg a szememet. Engedd meg nekem, hogy lássam az ellenséget és zárd be a szívemet a csalással szemben. Mindent átadok neked, drága Jézus. Bízom a Te Irgalmadban. Ámen.

 

Mindazoknak, akik az Üdvösség Érmét megkapják, a Keresztes Imahadjárat ezen 115. imáját kell imádkozniuk: A Megtérés Ajándékáért

 
Ó Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet az Üdvösség könnyeivel.
Szabadíts meg a kétségektől engem.
Emeld fel a szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét.
Hozz nekem békét és vigasztalást. 
Imádkozz, hogy én valóban megtérjek.
Segíts nekem, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg a szívemet, hogy részesüljek Fiad, Jézus Krisztus Irgalmában. Ámen.

 

 

A Keresztes Imahadjárat 116. imája: Ments meg engem a gonosz hazugságoktól

  

Drága Jézus, segíts nekem.
 
Megfulladok a bánat könnyeitől.
 
A szívem össze van zavarodva.
 
Nem tudom, hogy kiben bízhatok meg.
 
Kérlek, tölts el engem Szentlelkeddel, hogy a helyes utat választhassam Királyságodhoz.
 
Segíts nekem, drága Jézus, hogy mindig hűséges maradjak Szavadhoz, mely Péter által adatott a világnak, és sohase térjek el attól, amit nekünk tanítottál, és sohase tagadjam meg Kereszthalálodat.
 
Jézus, Te vagy az Út.
 
Mutasd meg nekem az Utat.
 
Ragadj meg engem és vigyél engem Nagy Irgalmasságod útján. Ámen.A keresztes Imahadjárat 117. imája: Azokért, akik eladták a lelküket

 
Legdrágább Jézusom, Neked szentelem a következő lelkeket: - itt sorold fel őket - és mindazokat, akik a hírnév jutalmáért adták cserébe lelküket.
 
Szabadítsd meg őket fertőzésüktől. Fordítsd el őket az Illuminátusok fenyegetéseitől, akik felfalják őket.
 
Add meg nekik a bátorságot, hogy félelem nélkül távozzanak ebből a gonosz rabságból. Vedd őket Irgalmas Karjaidba és gondoskodj arról, hogy visszakerüljenek a Kegyelem Állapotába, hogy alkalmasak legyenek megállni Színed előtt.
 
Istenséged által, segíts nekem, hogy ez az ima elkobozza a Szabadkőművesektől a Sátán által örökbefogadott lelkeket. Szabadítsd meg őket a bilincsektől, melyek megkötik őket és melyek következménye a szörnyű kínszenvedés a Pokol rekeszében. 
 
Segíts nekik a választott lelkek által, imáim és Irgalmad által, hogy az első sorban legyenek, készen arra, hogy belépjenek az Új Béke Korszakának Kapuin – az Új Paradicsomba. Könyörgök Hozzád, szabadítsd ki őket a fogságból. Ámen.

 

A Keresztes Imahadjárat 118. imája: „Az elveszett fiatal lelkek nemzedékéért”

 
Drága Jézus, Irgalmadért kiáltok az elveszett fiatal lelkek nemzedékéért.
 
 
Azokért, akik nem ismernek Téged, hogy borítsd be őket a látás Ajándékával.
 
 
Azokért, akik ismernek Téged, de figyelmen kívül hagynak, hogy vonzd őket Irgalmadba.
 
Kérlek, add meg mielőbb nekik Létezésed bizonyítékát és vezesd őket azok felé, akik segíteni tudnak nekik, és az Igazsághoz vezetik őket.
 
Töltsd el elméjüket és lelküket az Irántad való vágyakozással.
 
Segíts nekik, hogy felismerjék a bennük lévő ürességet, ami azért van bennük, mert nem érzik Jelenléted. Kérlek Téged, drága Uram, ne hagyd el őket, és Irgalmad által add meg nekik az Örök Életet. Ámen.

Keresztes Imahadjárat ezen imáját (119): Hogy érezzem Isten Szeretetét

 
Segíts nekem, Jézusom, mert nagyon össze vagyok zavarodva.
 
Nem akar a szívem megnyílni Neked.
 
Szemeim nem képesek látni Téged.
 
Elmém bezárul Előtted.
 
Ajkaim nem képesek vigasztaló szavakat mondani Számodra.
 
Lelkemet elborította a sötétség.
 
Kérlek, könyörülj rajtam, szegény bűnösön.
 
Jelenléted nélkül tehetetlen vagyok.
 
Tölts el engem Kegyelmeiddel, hogy legyen bátorságom Feléd nyújtani kezemet, könyörögve Irgalmadért.
 
Segíts nekem, elveszett tanítványodnak, aki szeret Téged, de aki szívében már többé nem érzi a szeretet felpezsdülését, hogy legyen képes látni és elfogadni az Igazságot. Ámen.

 

A Keresztes Imahadjárat 120. imája: Fékezd meg a Háború Kiterjedését

 
Ó, édes Jézusom, szüntesd meg a háborúkat, amelyek elpusztítják az emberiséget.
 
Védd meg az ártatlanokat a szenvedéstől.
 
Védd meg azokat a lelkeket, akik az igaz békét próbálják hozni.
 
Nyisd meg azok szívét, akiket a háború fájdalma sújt.
 
Védd meg a fiatalokat és a gyengéket.
 
Mentsd meg mindazokat a lelkeket, kiknek az életét elpusztította a háború.
 
Erősíts meg mindnyájunkat, drága Jézus, akik Isten minden gyermekéért imádkozunk, és add meg nekünk a Kegyelmet, hogy kibírjuk a szenvedést, melyben talán részünk lesz a küzdelem idején.
 
Kérünk Téged, fékezd meg a háború terjedését, és vidd a lelkeket Szentséges Szíved Menedékébe.
 
Ámen.A Keresztes Imahadjárat 121. imája: Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének

 
Egységben vagyunk Szentséges Szíveddel, drága Jézus.
 
Mi hitelt érdemlően hirdetjük Isten Igaz Szavát.
 
A világ végéig is el fogunk menni, hogy terjesszük az Igazságot.
 
Mi soha nem fogunk elfogadni semmi olyan hamis tant, melyet a Te Nevedben hirdetnek, és ami eltér attól, amire Te Magad tanítottál minket.
 
Mi a hitünkhöz továbbra is hűek, igazak és állhatatosak maradunk
 
Azokkal, akik elárulnak Téged, szeretettel és együttérzéssel fogunk bánni, abban a reményben, hogy majd ők is visszatérnek Hozzád.
 
Rendíthetetlenek, de ugyanakkor türelmesek is leszünk azokkal szemben, akik a Te Nevedben üldöznek minket.
 
Győzedelmesen fogunk járni az egész úton Új Paradicsomodig.
 
Megígérjük, hogy fájdalmaink és szenvedéseink által elvisszük Hozzád mindazokat az elveszett lelkeket, akik Szeretetedre éheznek.
 
Kérünk Téged, fogadd el imáinkat a világ minden bűnöséért, hogy az Irántad való szeretetben egyesülve egy családdá válhassunk a Béke Új Korszakában. Ámen.

 
 

A Keresztes Imahadjárat 122. imája: Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének

 
Drága Jézus, kérlek, szentelj meg engem, a családomat, a barátaimat, a nemzetemet, hogy Drága Véred védelme alatt legyenek.
 
Te meghaltál értem és a Te Sebeid az én sebeim lettek, mivelhogy méltósággal elfogadom a szenvedést, melyet a Második Eljöveteledhez vezető úton fogok elviselni.
 
Együtt szenvedek Veled, drága Jézus, amint megpróbálod a Szívedbe gyűjteni Isten minden gyermekét, hogy így Örök Életünk legyen.
 
Boríts be engem és mindazokat, akiknek szükségük van Védelmedre a Te Drága Véreddel. Ámen.


A Keresztes Imahadjárat 123. imája: A szabad akarat Ajándéka Istennek

Drága Jézus, hallgasd meg egy legméltatlanabb lélek imáját, és segíts nekem, hogy Téged egyre jobban szeresselek. Szabad akarattal felajánlom Neked ezt az Ajándékot, drága Jézus, hogy így alázatos szolgáddá válhassak, és továbbra is engedelmes maradjanak Isten Akaratának.

 Az én akaratom, a Te Akaratod. A Te Parancsod azt jelenti, hogy Én engedelmeskedem minden kívánságodnak.

Az Én akaratom a Tied, hogy tégy vele azt, ami szükséges azért, hogy megments minden embert világszerte, akik elszakadtak Tőled.

Neked adom ezt az Ajándékot, amit születésemkor kaptam, a Te Legszentebb Szolgálatodra. Ámen.A Keresztes Imahadjárat 124. imája: Hallgasd meg a szabadságért Hozzád intézett kérésemet

 

Ó Istenem, Irgalmas Atyám, minden létezőnek a Teremtője, hallgasd meg a szabadságért Hozzád intézett kérésemet.

Szabadíts meg engem a rabszolgaság láncaitól, és védj meg engem a gonosz üldöztetéstől.

Segíts nekem, hogy felismerjem az Igazságot, és jöjj segítségemre még akkor is, ha össze lennék zavarodva, vagy ha kételkednék Szavadban. Bocsáss meg nekem, ha megbántalak, és vigyél engem Új Földi Paradicsomod menedékébe. Ámen.A Keresztes Imahadjárat 125. imája:

 

Isten Legszentebb Szavának a megvédésére

 

Ó, Üdvösség Anyja, segíts nekem, Isten egy alázatos szolgájának, hogy megvédjem az Ő Legszentebb Szavát a gyötrelem idején. Drága Anyám, szentelj engem Fiadnak, hogy Drága Vérével beboríthasson engem. Add meg nekem, Fiad, Jézus Krisztus közbenjárására a kegyelmet, az erőt és az akaratot, hogy továbbra is hű maradjak Krisztus Tanításaihoz a Gyötrelem idején, mely fel fogja falni az Ő Legszentebb Egyházát a Földön. Ámen.„Jézus, a Te Akaratod minden, ami számít. Az én szabad akaratom a Tied. Tégy vele, amit szeretnél!”


 

A keresztes Imahadjárat 126. imája: Hogy ellenálljunk a vallási üldöztetésnek

 
Drága Jézus, segíts nekem, hogy ellenálljak mindenféle üldöztetésnek, amelyet a Te Szent Nevedben tesznek.
 
Segíts azoknak, akik tévesen azt hiszik, hogy ez által a Te Munkádról tesznek tanúbizonyosságot.
 
Nyisd meg mindazok szemét, akik abba a kísértésbe eshetnek, hogy gonosz tetteik, cselekedeteik és gesztusaik által másokat elpusztítsanak.
 
Védj meg engem Isten ellenségeitől, akik fel fognak emelkedni, hogy megpróbálják elhallgattatni Szavadat, és akik megpróbálnak száműzni Téged.
 
Segíts nekem, hogy megbocsássak azoknak, akik elárulnak Téged, és add meg nekem azt a Kegyelmet, hogy továbbra is sziklaszilárd maradjak az Irántad való szeretetemben.
 
Segíts nekem azt az Igazságot élnem, amelyet Te nekünk tanítottál, és hogy Védelmed alatt maradjak, mindörökké. Ámen.

 

A Keresztes Imahadjárat 127. imája: A saját lelkem és szeretteim lelkének megmentéséért

 
Ó, Jézus, készíts fel engem, hogy szégyen nélkül jöhessek Színed elé. Segíts nekem és szeretteimnek - itt nevezd meg őket -, hogy készek legyünk megvallani minden rossz cselekedetünket; hogy beismerjük hiányosságainkat. Hogy minden bűnért bocsánatot kérjünk. Hogy szeretetet mutassunk azok iránt, akiket megsértettünk. Hogy könyörögjünk az üdvösség Irgalmáért. Hogy megalázzuk magunkat Színed előtt, hogy a Nagy Megvilágosodás Napján lelkem és a - nevezd meg a személyeket - lelke is megtisztuljon, és hogy eláraszd lelkemet Isteni Irgalmasságoddal. Ámen.


A Keresztes Imahadjárat 128. imája: Hogy összegyűjtsünk és egyesítsünk minden lelket:

 
Drága Jézus, segíts nekünk, szeretett tanítványaidnak, hogy Karjaidba gyűjtsük a világot, és bemutassuk Neked azokat a lelkeket, akiknek a legnagyobb szükségük van Nagy Irgalmasságodra.
Tégy minket képessé arra, hogy a Szentlélek Ajándékával biztosítani tudjuk, hogy az Igazság Lángja elnyelje mindazokat, akik elszakadtak Tőled.
Egyesíts minden bűnöst, hogy mindenki megkapja a megbékélés valamennyi lehetőségét.
Add meg mindnyájunknak az erőt, hogy továbbra is szilárdan megmaradjunk Szent Szavad mellett, amikor arra kényszerítenek bennünket, hogy elutasítsuk az Igazságot, amely a Legszentebb Evangéliumok által lett hirdetve a világnak.
Mi Benned, Érted és Veled maradunk ezen utunk mindenegyes lépésénél, amely az üdvösséghez vezet. Ámen.


A keresztes Imahadjárat 129. imája: A Szeretet Ajándékáért

 
Ó, Istenem, kérlek, tölts el engem Szereteteddel.
Segíts nekem mindazokkal megosztanom a Szeretet Ajándékát, akik rászorulnak Irgalmadra.
Segíts nekem, hogy Téged egyre jobban szeresselek.
Segíts nekem, hogy szeressem mindazokat, akiknek szükségük van a Te Szeretetedre.
Segíts nekem, hogy szeressem ellenségeidet.
Tedd lehetővé, hogy a Szeretet, amellyel megáldottál engem, azt a célt szolgálja, hogy elárassza mindazok szívét, akikkel kapcsolatba kerülök.
Segíts nekem, hogy azzal a Szeretettel, amelyet a lelkembe csepegtettél, legyőzzek minden gonoszságot, megtérítsem a lelkeket, megfutamítsam az ördögöt és minden gonosz ügynökét, akik megpróbálják megsemmisíteni Szent Szavad Igazságát. Ámen.A keresztes Imahadjárat 130. imája: Az Üdvösség Keresztes Imahadjárat Kilencede

 
Most mindnyájatok számára adok egy különleges Ajándékot, amelyet Fiam megáldott, hogy minden lélek megmenekülhessen a Pokol tűzétől, és megkaphassa az üdvösséget. Fiam azt szeretné, ha minden lélek megmenekülne, független attól, hogy mennyire súlyosak a bűneik. Arra kérlek benneteket, hogy kezdjétek most el az Üdvösség Kilencedét. Nektek azt most azonnal el kell kezdenetek, és folytatnotok kell egészen az idők végéig, ahogyan arra utasítalak benneteket. Ezt az imát egy naptári hónap hét egymást követő napján kell imádkoznotok, kezdve a hétfővel, a reggeli órákban. A hétnek minden egyes napján háromszor kell azt elimádkoznotok, és e napok valamelyikén, böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy azon a napon, amelyiken böjtöltök, csak egy főétkezést tartsatok, és a másik két alkalommal, csak kenyeret és vizet vegyetek magatokhoz.
 
Ezt az imát kell mondanotok a hét nap mindegyikén:
 
A keresztes Imahadjárat 130. imája: Az Üdvösség Keresztes Imahadjárat Kilencede
 
Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, hogy Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség Ajándékát.
 
Kérlek, hogy közbenjárásod által imádkozz, hogy minden lélek kiszabaduljon a Sátán rabszolgaságából.
 
Kérd Fiadat, hogy mutasson Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik közönyükkel elutasítják Őt, megbántják, és akik hamis tanokat és Isteneket imádnak.
 
Esedezve kérünk, drága Édesanyánk, hogy könyörögj azon Kegyelmekért, amelyek megnyitják a szívüket azoknak a lelkeknek, akiknek a leginkább szükségük van a segítségedre. Ámen.
 
 
Az ígéretem, hogy segítem Fiamnak, Jézus Krisztusnak, az emberiség számára készített tervét, azt jelenti, hogy egyesítelek mindnyájatokat – akik felismeritek szerepemet, mint Minden Kegyelem Közvetítőjét és Társmegváltót – hogy az egész világ egyként egyesülhessen egységben Jézus Krisztusban, Üdvözítőtökkel és Megváltótokkal.

 

A Keresztes Imahadjárat 131. Imája: Az Irgalmasság Imája

 
Ó, Üdvösségnek drága Anyja, kérlek, kérd meg Fiadat, Jézus Krisztust, hogy a Nagyfigyelmeztetés ideje alatt és az utolsó Napon részesítse Irgalomban (a nevek felsorolása), még mielőtt Fiad Színe elé járulnának.
 
Kérlek, imádkozz, hogy mindegyikük megmeneküljön, és élvezze az Örök Élet gyümölcseit.
 
 
Védelmezd őket minden nap, és vidd őket Fiadhoz, hogy mutassa meg nekik az Ő jelenlétét, hogy megkapják a lélek békéjét, és hogy nagy Kegyelmeket nyerjenek el. Ámen.„Drága Atyám, nyújtsd ki Irgalmasságod Kezét, és érintsd meg a testemet és lelkemet. Ámen.”
A Keresztes Imahadjárat 132. imája: Hogy ellene mondjunk a Sátánnak, és megvédjük ezt a Küldetést.

 
Ó, Üdvösség Anyja, jöjj e Küldetés megsegítésére. Segíts nekünk, Isten Maradék Hadseregének, hogy ellene mondjunk a Sátánnak. Kérünk téged, hogy tipord el sarkaddal a fenevad fejét, és távolíts el minden akadályt ettől a Küldetéstől, hogy megmentsük a lelkeket. Ámen.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 81
Tegnapi: 415
Heti: 1 536
Havi: 11 401
Össz.: 1 401 942

Látogatottság növelés
Oldal: Keresztes Imahadjárat 111-132
Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet... Földkerekségen - © 2008 - 2019 - andre.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: olasz férfi nevek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »